Zdjęcie dnia

 • Jacek Grześkowiak

  Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


1 PUŁK LOTNICZY do 1939

OPIS KATEGORII 1 PUŁK LOTNICZY - HISTORIA DO 1939

 W 1925r 16 Eskadra Wywiadowcza została przemianowana na 11 Eskadrę Lotniczą.

 

Dowódcy:

 • sierpień 1925r - kpt.pil. Ludwik Idzikowski
 • 1 XI 1925r - kpt.pil. Stanisław Szczekowski-Wilk
 • 25 X 1927r - por.pil Juliusz Dziewulski
 • 1 I 1928r - kpt.pil. Julian Dąbrowski
 • maj 1928r - por.pil Juliusz Dziewulski
 • na ćwiczenia letnie 1928r - por.pil. Bolesław Nieznański
 • po ćwiczeniach letnich 1928r - kpt. Stanisław Szczekowski-Wilk
 • sierpień 1929r - por.pil. Bolesław Nieznański
 • 20 IX 1929r - kpt.obs Modest Rastawiecki
 • 1929r - 1930r - por.obs. Stanisław Borowy
 • 14 V 1930r - kpt.pil. Włodzimierz Guberiew
 • 9 XII 1931r - kpt.pil. Witold Rutkowski
 • 23 III 1933r - kpt.pil. Marian Zabłocki
 • 1 X 1933r - kpt.pil. Jan Kazimierz Lasocki 
 • 22 XI 1934r - kpt.pil. Kazimierz Kielich
 • 12 XI 1934r - kpt.pil. Ludwik Szul
 • styczeń 1937r - kpt.pil. Franciszek Dudzik
 • grudzień 1938r - kpt.pil. Józef Rawicz-Szabuniewicz

 

Wyposażenie:

 • wrzesień 1925r - Breguet XIV (10 maszyn)
 • wiosna 1926r - Breguet XIX
 • 1930r - Breguet XIX (10 maszyn)
 • wrzesień 1936r - PZL-23 "Karaś"

 

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 1927r - "Szkoła ognia", poligon Rembertów
 • 1929r - przemianowana na 11 Eskadrę Liniową
 • sierpień-wrzesień 1929r - ćwiczenia w rejonie m. Łyntupy koło Suwałk
 • 1930r - szkoła ognia lotniczego w m. Grudziąc-Grupa
 • sierpień-wrzesień 1930r - ćwiczenia letnie w Tomaszowie Mazowieckim
 • maj-czerwiec 1931r - szkoła ognia na Pustyni Błędoswkiej
 • maj-wrzesień 1932r - szkoła ognia na poligonie Trauguttowo, ćwiczenia letnie w m. Czerwony Bór i Siedlce
 • wrzesień 1933r - ćwiczenia letnie w rejonie Końskiej Woli i Żyrzyn
 • październik 1933r - przeniesienie eskadry z Mokotowa na lotnisko Okęcie (hangar nr 6)
 • 14 VI - 10 VII 1934r - szkoła ognia na poligonie Trauguttowo
 • 2 - 6 VIII 1934r - ćwiczenia jednostek lotniczych zakończonych koncentracją na lotnisku Okęcie i defiladą powietrzna nad Warszawą
 • 2 - 5 II 1934r - ćwiczenia zimowe
 • 20 VI - 23 VII 1934r - szkoła ognia 2 Grupy Artylerii
 • 3 - 8 VIII 1934r - ćwiczenia i koncentracja na warszawskim węźle lotnisk
 • maj 1936r - szkoła ognia na Pustyni Błędowskiej
 • 8 - 14 IX 1936r - międzydywizyjne ćwiczenia na Podolu
 • 10 - 14 V 1937r - kurs szkoleniowy na samoloty "Karaś" ze względu na liczne wypadki
 • 19 VIII 1937r - I Kurs Strzelców Samolotowych
 • 8 - 15 IX 1937r - specjalistyczne ćwiczenia różnych broni wojsk lądowych na terenie Wielkopolski
 • 15 III 1938r - w trybie alarmowym odleciała na lotnisko Lida
 • 20 III 1938r - uczestniczyła w grupowym locie 108 samolotów "Karaś" wzdłóż granicy polsko-litewskiej
 • 24 V - 7 VI 1938r - szkoła ognia na poligonie Błędów koło Krakowa
 • 25 VII - 16 VIII 1938r - stacjonowała na lotnisku Lida
 • wrzesień 1938r - wielkie manewry wojsk lądowych i lotnictwa na Wołyniu
 • 3 XI 1938r - II Kurs Strzelców Samolotowych

W marcu 1939r kolejna reorganizacja lotnictwa wojskowefo, spowodowała rozwiązanie 11 Eskadry Liniowej.

 

 

Wcześniej 121 Eskadra Myśliwska.

 

Dowódcy:

 • sierpień 1928r - kpt.pil. Edward Więckowski
 • 29 VIII 1928r - wz.por.pil. Konrad Sadowski
 • marzec 1930r - kpt.pil. Edward Więckowski
 • 21 VI 1932r - por.pil. Józef Kępiński
 • grudzień 1933r - por.pil. Józef Ostrowski
 • 9 IV 1934r - por.pil. Józef Kępiński
 • 13 XI 1935r - por.pil. Zdzisław Krasnodęby
 • 19 X1937r - kpt.pil. Gustaw Sidorowicz

 

Wyposarzenie:

 • sierpień 1928r - Spad 51 C1 (6 maszyn, w 1929r 10 sztuk)
 • maj 1931r - Wibaut 70 C1
 • wiosna 1933r - PZLP-7
 • listopad 1935r- PZL P-11

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • wrzesień 1928r - Ostrowiec Świętokszyski, ćwiczenia manewrowe
 • czerwiec 1929r - "Szkoła Ognia" w Rembertowie
 • 12 -20 IX 1929r - międzydywiizyjne manewry w rejonie Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego
 • wrzesień 1929r  -  ćwiczenia OPL w Dęblinie
 • 14-30 I 1930r - ukończenie kursu spadocronowego
 • 30 IV - 15 V 1931r - Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 29 V - 20 VI 1932r- Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 19 VIII - 2 IX 1932r - Brześć n. Bugiem, "Szkoła Ognia"
 • 22 XII1932r - szkolenie z obsługi PZLP-7
 • lipiec 1935r - Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 3-8 VIII 1935r - ćwiczenia na lotnisku Okęcie
 • 6 IX - 18 IX 1935r - Lubelszczyzna, ćwiczenia międzydywizyjne
 • 24 VIII 1936r -poligon Trauguttowo, "Szkoła Ognia"
 • 6-20 VI 1937r - poligon Trauguttowo, "Szkoła Ognia"
 • 8-15 IX 1937r - Wielkopolska, ćwiczenia
 • mrzec 1938r - Parubanek koło Wilna i 21 III 1938r - powrót do Warszawy
 • 28-30 VIII 1938r - Dęblin, ćwiczenia OPL
 • 22-25 III 1939r - Warszawa, ćwicz. OPL
 • 23/24 sierpnia 1939r - mobilizacja zgodnie z elaboratem  MOB

Wojnę ObronnąPolski 1939r 111 Eskadre Myśliwska odbyławalcząc  w składzie III/I Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej

 

 

 

 

Przemianowana 122 Eskadra Myśliwska.

 

Dowódcy:

 • sierpień 1928r - kpt. Jerzy Wieniawa-Długoszowski
 • 1 IX 1928r - por.pil. Wiktor Ryl
 • 17 IV 1931r - kpt.pil. Kazimierz Kuzian
 • 25 IV 1932r - por.pil Paweł Kaczmarczyk
 • 28 VI 1932r - kpt.pil. Kazimierz Kuzian
 • 1933r - por.pil. Adam Kowalczyk
 • 1933r - kpt.pil. Kazimierz Kuzian
 • 2 VI 1934r - por. Stanisław Pietraszkiewicz
 • 1 II 1935r - por.pil. Paweł Kaczmarek
 • 31 V 1935r - por. Stanisław Pietraszkiewicz
 • 22 VII 1936r -  por.pil. Adam Kowalczyk
 • 4 XI 1937r - por.pil. Tadeusz Opulski

 

Wyposażenie:

 • sierpień 1928r - Spad 61 C1 ( w 1929r 10 maszyn )
 • 1928r - 1933r - Wilbault
 • 1 IV 1933r - PZL P-7 
 •  zima 1936r - PZL P-11c

 

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • wrzesień 1928r - Łuck, ćwiczenia 
 • wrzesien 1928r - Dęblin, manewry, ćwiczenia OPL
 • styczeń 1930r - ukończenie kursu spadochronowego
 • 21 VI - 1 VII 1930r - Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 30 IV - 15 V1931r - Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 29 V - 20 VI  1932r - Grudziąc, "Szkoła ognia"
 • 1933r - ćwiczenia letnie, poligon Toruń-Podgórz i międzydywizyjne ćwiczenia w Nowogródku
 • 29 VII - 5 VIII - ćwiczenia i koncentracja nad Wzrszawą
 • 20 VI - 23 VII 1935r - Grudziąc, "Szkoła Ognia"
 • 6-18 IX 1935r - Lubelszczyzna, manewry jednostek piecoty i kawalerii
 • 1 VII - 9 VII 1936r - Lida, ćwiczenia wojsk lądowych
 •  2 - 8 VIII 1936r - koncentracja w warszawkim węźle lotnisk ( Zaborów )
 • 24 VIII - 2 IX 1936r - ćwiczenia, poligon Trauguttowo koło Brześcia n. Bugiem
 • listopad 1936r - ćwiczenia Lwów-Złoczów
 • 6 - 20 VI 1937r - ćwiczenia, poligon Trauguttowo
 • 8 15 IX 1937r - ćwiczenia letnie, Wielkopolska i Pomorze
 • 16 III 1938r - w trybie alarmowym z ostrą amunicją odleciała eskadra wna lotnisko Porubanek koło Wilna
 • 27 V - 2 VI 1937r - ćwiczenia nad współpracą ziemia - powietrze przy udziale radiostacji pokładowyc NZL/M monitorowanych na P-11
 • 28 - 30 VII - ćwiczenia OPL, Dęblin
 • wrzezień 1937 - brala udział w operacji "Zaolzie"
 • 21-26 VI 1939r - "Szkola Ognia"
 • 30 VIII 1939r - eskadra w pełnym składzie odleciała na lotnisko polowe Zielonka koło Warszawy

Wojnę Obronną Polski 1939r 112 Eskadra Myśliwska odbyła w składzie II/I Dywizjonu przydzielonego do Brygady Pościgowej

 

W trakcie reorganizacji 113 Eskadry Myśliwskiej Nocnej w jednostkędoświadczalną II lini, część pilotów i personelu naziemnego weszła w skład formującej się eskadry dziennej.

 

Dowódcy:

 • sierpień 1933r - kpt.pil. Władysław Prohazka
 • 22 XI 1934r - kpt.pil. Eugeniusz Wyrwicki
 • sierpień 1935r - por.pil. Krzysztof Dobrowolski
 • sierpień 1935r - kpt.pil. Eugeniusz Wyrwicki
 • 1 XI 1936r - por.pil. Władysław Szcześniewski
 • 14 XII 1938r - por.pil. Wieczysław Barański

Wyposażenie:

 • sierpień 1933r - PWS-10
 • 1935r - PZL P-7
 • sierpień 1936r - PZL-11a

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 1- 24 VII 1935r - poligon Grudziądz-Grupa, ćwiczenia
 • 2-6 VII 1936r - ćwiczenia i koncentracja na podwarszawskim węźlelotnisk
 • 24 VIII -12 IX 1936r - Lwów-Złoczów, ćwiczenia letnie
 • 6 - 20 VI 1937r - poligon Trauguttowo, "Szkoła Ognia"
 • 8 - 14 IX 1937r - manewry różnych broni, Wielkopolskai Pomorze
 • marzec 1938r - alarmowoodleciała na lotnisko Porubanek koło Wilna
 • maj 1938r - z kompletną obsługą i personelem do IV/I Dywizjonu na polowe lotnisko obok m. Sarny. Obronaprzed obcąpenetracją z powietrza robót kompleksu obronnego
 • 7-20 IX 1938r - międzydywizyjne ćwiczenia w Wołyniu 
 • 21 - 26 V 1939r - ćwiczenia na poligonie Trauguttowo
 • 23-24 VIII 1939r - mobilizacja na lotnisku Okęcie

113 Eskadra Myśliwska odbyła Wojnę Obronną Polski 1939r w składzie IV/1 Dywizjonu Brygady Pościgowej

W oparciu o rozkaz MSWojsk. Dep. Aero. L. z dnia 20 II 1930r d-ca 1 Pułku Lotniczego, rozkazem dziennymz dn. 2 V
II 1930r, podjął organizację 113 Eskadry Myśliwskiej Nocnej.Powstanie tej jednostki było zapewne wynikiem doświadczeń uzyskanych podczas ćwiczeń nocnych OPL. Prawdopodobnie stwierdzono, że sprawność dziennych eskadr myśliwskich w obronie przed nocnym nalotembyła zbyt malo operatywna.

Do jej zadań miało należeć :

 • Osłony własznych eskadr niszczycielskich nocnych
 • zwalczanie obcego lotnictwa bombardującego

Dowódcy: 

 • 2 VII 1930r - kpt.pil. Józef Werakso
 • listopad 1932r - por.pil. Stanisław Latwis
 • marzec 1933r - kpt.pil. Józef Werekso
 • 1 X 1933r - por.pil. Władysław Prohazka

 

Wyposażenie:

 • 1930r - Breguet XIX B.2 (5 maszyn, każdy w innym kolorze)
 • październik 1932r - Potez XXV
 • lipiec 1933r - Potez XXV B2

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 20 - 30 V 1931r - szkolenia OPL, Biała Podlaska
 • 18 VII - 2 IX 1932r - poligon Trauguttowo
 • Rozkazem dziennym z dn. 29 IX 1932r - przydzielona do jednostki por.pil Stanisława Latwisa
 • 19 - 20 VII 1933r - ćwiczenia OPL, Brześć n. Bugiem
 • 5 - 9IX 1933r - ćwiczenia, Grodno
 • Rozkaz MSWoisk. z dn. 7 VII 1933r - sformuowanie IV/I Dywizjonu Myśliwskiego w składzie 113 i 114 Eskadry 

 

 W oparciu o rozkaz MSWojsk. Biuro Og. Org. L. z dnia 17III 1933r d-ca 1 Pułku Lotniczego, rozkazem dziennym z dn. 30 IX 1933r nakazał sformowanie 114 Eskadry Myśliwskiej w ramach III/I Dywizjonu Myśliwskigo. 

 

Dowódcy:

 • marzec 1933r - por.pil. Aleksander Łagiewski
 • 22 XI 1934r - kpt.pil. Władysław Prohazka
 • 26 XI 1935r - kpt.pil. Władysław Gnyś
 • 19 X 1937r - por.pil. Lew Kuryłowicz
 • 3 XI 1937r - por.pil. Juliusz Frey

 

Wyposażenie:

 • marzec 1933r - PWS - 10
 • czerwiec 1936r - PZL P-11a

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 3 IV 1934r - ćwiczenia grupowe na lotnisku Okęcie
 • Rozkaz z dn. 2 VI 1934r - eskadra weszła w skład nowpowstałego IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego
 • lipiec 1935r - ćwiczenia na poligonie Grudziądz-Grupa, "Szkoła Ognia"
 • 3 - 8 VIII 1935r - ćwiczenia lotnicze i koncentracja na warszawskich lotniskach
 • 2- 6 VIII 1936r - ćwiczenia na podwarszawskim węźle lotniczym wraz z defiladą
 • wrzesień 1936r - ćwiczenia zorganizowane, poligon Lwów-Złoczów
 • 24 VII - 21VIII 1937r - "Szkoła Ognia" poligon Trauguttowo
 • marzec 1938r - przelot wzdłuż granicy polski-litewskiej
 • 23 - 25 VIII 1938r - "Szkoła Ognia" poligon w Rembertowie
 • 7 - 20 IX 1938r - manewry wojsk londowych i litnictwa na Wołyniu
 • maj 1939r - szkolenie strzeleckie i powrót na Okęcie
 • lipiec 1939r - zorganizował zasadzkę w pobliżu Prus Wschodnich pod dowództwem por.pil. A.Gabszewicza, lecz po kilku dniach bezowocnyc startów porzeciwko samolotom Luftwaffe został odesłany na Okęcie
 • sierpień 1939 - mobilizacja zgodnie z elaboratem MOB
 • 30 VIII 1939r - nakaz odlotu do Jabłonny

 

Wojnę Obronną Polski 1939r 114 Eskadra Myśliwska odbyła w ramach działań IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej

Była ona przemianowaną 12 Eskadrą Wywiadowczą na wiosnę 1925r.

 

Dowódcy:

 • wiosna 1925r - kpt.obs. Konstanty Koziełło
 • wrzesień 1925r - kpt.pil Mateusz Iżycki
 • sierpień 1927r - kpt Franciszek Haberek
 • czerwiec 1928r - kpt.pil. Stanisław Skarżyński
 • kwieczień 1929r - Marian Malar
 • lipiec 1929r - kpt.pil. Stanisław Skarzyński
 • 1 II 1930r - por.obs. Marian Sukniewicz
 • 25 IV 1930r - kpt.obs. Edward Młynarski
 • 22 XI 1934r - kpt.obs. Marian Sukniewicz
 • 13 VI 1935r - kpt.pil. Juliusz Dziewulski
 • 6 VII 1937r - kpt.pil. Stanisław Leszczyński
 • listopad 1938r - kpt.obs. Fidelis Łukasik

 

Wyposażenie:

 • wiosna 1925r - Ansaldo 3000
 • jesień 1925r - Potez XV (6 samolotów - stan na wiosnę 1926r)
 • listopad 1927r - Potez XXVII
 • wiosna 1930r - Potez XXV
 • maj 1932r - Breguet XIX
 • wrzesień 1936r - PZL-23A "Karaś"

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • sierpień 1925r - brała udziała w manewrach wołyńskich w tzw. eskadrze manewrowej
 • 1929r - zmiana nazwy z 12 Eskadry Lotniczej na 12 Eskadrę Liniową
 • 1929r - przeszkolenie bombardierskie i szkoła ognia lotniczego, ćwiczenia w rejonie Grodna 
 • maj - lipiec 1930r - szkoła ognia lotniczego na poligonie Grudziądz-Grupa
 • wrzesień 1930r - ćwiczenia oddziałów poechoty i kawalerii, na lotnisku w m. Chodorów
 • maj - lipiec 1931r - szkolenie ognia w Krakowie na poligonie Błędów
 • wrzesień 1931r - ćwiczenia na poligonie Dęblin
 • czerwiec 1932r - szkoła ognia lotniczego w Brześciu n. Bugiem
 • lato 1933r - ćwiczenia letnie na terenie Wileńszczyzny
 • wiosna 1934r - przeniesienie na lotnisko Okęcie wraz z 11 Eskadrą
 • czerwiec 1934r - odleciała na poligon Trauguttowo
 • 4 X 1934r - została nadana 12 Eskadrze 1 Pułku Lotniczego odznaka pamiątkowa 14 D.P. Wlkp. "Jako oddziałowi wchodzącącemu w skład Dywizji podczas wojny 1919/1920
 • maj 1935r - ćwiczenia bombardierskie i strzeleckie na poligonie Grudziąc-Grupa
 • maj 1936r - współdziałał w ćwiczeniacj artylerii przeciwlotniczej na poligonie Trauguttowo
 • sierpień 1936r - specjalne ćwiczenia synchronizacjii działań lotnictwa z jednostkami wojsk lądowych w rejonie Torunia
 • sierpień 1936r 0 kincentracja i wielka parada z lotniska Zaborów k. Warszawy
 • maj 1937r - przeszkolenie bombardierskie w okolicy Krakowa
 • sierpień - wrzesień 1937r - ciwiczenia międzydywizyjne wraz ze sztabami Wielkich Jednostek
 • marzec 1938r - w trybie alarmowym została przesunięta na lotnisko Lida, skąd 26 III powróciła do Warszawy
 • wrzesień 1938r - wielkie manewry na Wołyniu

 W wyniku reorganizacji lotnictwa została rozwiązana w marcu 1939r. 

 Dnia 13 II 1919r powstała na lotnisku Ławica 1 Wielkopolska Eskadra Polna. Inicjatorem powstnia eskadry był ppor.pil. Wiktor Pniewski.  Złożona była ona prawie  wyłącznie z Wielkopolan i wyposażona w sprzęt  zdobyty na Niemcach przy zajmowaniu Ławicy. Na początku marca odjechała na Ukrainę.

 

Dowódcy:

 • luty 1919r - ppor.pil. Wiktor Pniewski
 • 2 I 1920r - por.obs. Maksymilian Kowalewski
 • 3 III 1920r - kpt.pil. Władysław Jurgenson
 • maj 1920r - por. Witold Rutkowski
 • czerwiec 1920r - por.obs. Maksymilian Kowalewski
 • 1921r - por.pil. Władysław Chramiec
 • 1922r - kpt.pil. Aleksander Łaguna
 • lipiec 1923r - kpt.pil. Franciszek Rudnicki
 • maj 1924r - kpt. Konstanty Kaziełło

 

Wyposażenie:

 • marzec 1919r - Breguet XIV i Ansaldo 300 - 7 samolotów (5 obserwacyjnych, 1 szturmowy i 1 myśliwski)

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • marzec 1919r - loty bojowe z lotniska Hureczko koło Przemyśla. Zadania: rozpoznawcze, fotograficzna i szturmowo-bombardierskie
 • 1919r - weszła w skład Frontu Wielkopolskiego
 • 3 IX 1919r - przerzucenie eskadry na Front Litewsko-Białoruski
 • wiosna 1920r - 1 Eskadra Wielkopolska została przemianowana na 12 Eskadrę Wywiadowczą
 • 1920r - pobyt w Białym stoku, przeniesienie do m Siekierki k. Warszawy, skąd odbyła wiele lotów bojowych w rejon Mławy i Działdowa na rzecz 3 Armii
 • sierpień-wrzesień 1920r - po odsunięciu frontu z Warszawy, stacjonowała kolejno z lotnisk Markowszczyzna k. Białegostoku, Grodno i Lida
 • listopad 1020r - zawieszenie broni i przeniesienie eskadry na lotnisko Wilanów k. Warszawy

W maju 1925r przemianowano 12 Eskadrę Wywiadowczą na 12 Eskadrę Lorniczą

Powstała z przemianowania 7 Eskadry Myśliwskiej im. T. Kaściuszki na wiosne 1925r.

 

Dowódcy:

 • wiosna 1925r  - kpt.pil. Tadeusz Piotrowicz
 • 16 VI 1925r - kpt.pil Jerzy Wieniawa-Długoszowski
 • wiosna 1927r - kpt.pil. Edward Więckowski

Miejsce stacjonowania:

 • VIII 1925r - Łuck, do manewrów lądowyc na Wołyniu.
 • IX 1927r - Ostrowiec Świętokrzyski, ćwiczenia manewrowe.

Wyposarzenie:

 • wiosna 1925r - Ansaldo A-1 "Balilla"
 • jesień 1926r - Spad 61 C1
 • wiosna 1927r - Spad 51 C1

 

Rozkazem MSW z dnia 2 VIII 1928r podanym w rozkazie dziennym 1 Pułku Lotniczego nr 185/28 z dnia 14 VIII 1928r przemianowano 121 Eskadrę Myśliwską na 111 Eskadrę Myśliwską 1 Pułku Lotniczego.  

 

 

 

Kontynuując działalność byłej 18 Eskadry Myśliwskiej tworzyła wraz ze 121 Eskadrą III Dywizjon Myśliwski 1 Pułku Lotniczego.

Dowódcy:

 • styczeń 1925r - kpt.pil. Jerzy Wieniawa-Długoszowski
 • czerwiec 1925r - por.pil. Leon Berski 
 • styczeń 1927r - kpt.pil. Jerzy Wieniawa-Długoszowski
 • zima 1927r - Spad 51

 

Wyposażenie:

 • styczeń 1925r - Ansaldo "Balilli"
 • jesień 1926r - Spad 61 C1

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • lato 1925r - Wołyń, w składzie eskadry "manewrowej" myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego
 • lato 1927r - Ostrowiec Świętokrzyski, ćwiczenia

W oparciu o rozkaz MSWojsk. z dnia 2 VIII 1928r,rozkazem dziennym 1 Pułku Lotniczego nr 185/28 przemianowano 122 Eskadre Myśliwską na 112 Eskadrę Myśliwską 1 Pułku Lotniczego.

13 Eskadra Lotnicza do maja1925r funkfjonowała jako 3 Eskadra Wywiadowcza.

 

Dowódcy:

 • maj 1925r - kpt.obs. Czesław Niekraszewicz
 • maj 1926r - kpt.pil. Karol Malik
 • lipiec 1929r - kpt.pil. Ignacy Skorobohaty
 • maj 1930r - por.pil. Karol Eberhardt
 • 1931r - kpt.pil. Ignacy Skorobohaty
 • listopad 1931r - kpt.obs. Leonard Hudzicki
 • 1933r - kpt.pil. Jan Kazimierz Lasocki

 

Wyposażenie:

 • maj 1925r - Ansaldo 300
 • 1925r/1926r - Potez  XV
 • 1927r - Potez XXVII
 • 1929r - Breguet XIX B2
 • październik 1929r - Breguet XIX A.2 (10 samolotów)

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • sierpień 1925r - ćwiczenia manewrowe na Wołyniu
 • sierpień 1928r - przesunięta do I Dyonu Lotniczego
 • 1929r - ćwiczenia bombardzierskie w tzw. ciemni
 • październik 1929r - została przemianowana na 13 Eskadrę Liniową
 • maj - czerwiec 1930r - ćwiczenia na poligonie Grugdziąc-Grupa
 • lipiec - sierpień 1930r - ćwiczenia na poligonie w Powursku
 • maj - czerwiec 1931r - szkoła ognia na poligonie Błędów
 • sierpień - wrzesień 1931r - letnie ćwiczenia na lotniskach Rudnik i Kraków
 • 1932r - szkoła ognia w Trauguttowie, ćwiczenia w m. Krzask Stary koło Siedlc
 • czerwiec 1933r - przesunięta na lotnisko Rynek koło Małkini, uczesticząc w ćwiczeniach Brygady Kawalerii "Suwałki", powrót na lotnisko Mokotów

 

 Rozkazem dziennym z 31 I 1934r 13 Eskadra Liniowa została rozwiązana.

 W drugiej połowie 1930r Dowództwo 1 Pułku Lotniczego powołało tzw. pluton towarzyszący, który miał podlegać d-cy I Dywizjonu Liniowego. W związku z rozeiązaniem 13 Eskadry Liniowej należącej do I Dywizjonu, podjęto się organizacji jednostki,  która otrzymała numerację i nazwę 13 Eskadra Towarzysząca. Utworzono 3 plutony 3-samolotowe z personelu byłej 3 Eskadry Liniowej.

Pluton I/13 - d-ca:

por.obs. Józef Skibiński

22 XI 1934r - kpt.pil. Karol Eberhardt

październik 1936r - por.obs Lesław Waligórski

3 XI 1936r - kpt.pil. Stanisław Leszczyński

5 VIII 1937r - por.obs. Eugeniusz Lech

listopad 1937r - kpt.pil. Bolesław Nieznański

22 XI 1937r - por.obs. Seweryn Łąźniewski

sierpień 1938r - kpt.pil. Bolesław Nieznański

październik 1938r - por.obs. Bernard Tomaszuk

1 XII 1938r - por.obs. Henryk Wiśniewski

19 VI 1939r - kpt.obs Feliks Misiewicz

Pluton II/13 - d-ca:

 por.obs. Antoni Malewski

15 XII 1934r - por.obs. Tadeusz Waliszewski

listopad 1937r - por.obs.Tadeusz Domaradzki

25 VIII 1938r - por.obs. Edward Hubicki

październik 1938r- por. Łaźniewski

Pluton III/13 - d-ca:

por.obs Apoloniusz Protassewicz

Pluton IV/13 - d-ca:

por.obs Tadeusz Nowacki

Pluton V/13 - d-ca:

por.obs. Fidelis Łukasik

Szefem eskadry został sierż. Wacław Kozłowski

 

Dowódcy:

 • 1930r - kpt.obs.Edward Młynarski
 •  1935r - por. T. Nowacki
 • 17 X 1936r - kpt.pil. Karol Eberhardt
 • październik 1938r - kpt.pil.Bolesław Nieznański

 

Wyposażenie:

 • 1930r - Potez XXVII (3 samoloty), Hanriot XIX, PWS-5, PZL Ł-2
 • 1934r - Lublin R-XIIIC
 •  maj 1939r - RWD-14 "Czapla"

 

Miejsce stacjonowania i dziełania:

 • czerwiec 1934r - szkoła ognia na poligonie w Trauguttowie
 • maj 1935r - szkoła ognia Grudziąc-Grupa
 • maj-czerwiec 1935r - szkoła ognia, Kraków
 • maj 1937r - szkoła ognia na Pustyńi Błędowskiej
 • maj 1938r - stacjonowała na lotnisku Rakowice koło Krakowa
 • 5 VI 1938r - przesunięto ją w trybie alarmowym do m. Pohulanka koło Wilna

 

23/24 VIII 1939r odbył się alarm mobilizujący, który postawił 13 Eskadrę w stan gotowości bojowej. Jednostka została przemianowana z 13 Eskadry Towarzyszącej na 13 Eskadrę Obserwacyjną.  W nocy 26/27 sierpnia odjechał z Okęcia rzut kołowy. Siedem samolotów RWD-14 "Czapla", wraz z dwoma RWD-8 zostały przekierowane na lotnisko polowe w m. Czerwony Bór. Wojnę Obronna Polski 1939r 13 Eskadra Obserwacyjna odbyła w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej "NAREW"

Organizację 14 Eskadry pojęto w 1 Pułku Lotniczym w początku 1925r.

 

Rozkaz MSWojsk. Dep. Żeglugi Pow.z dnia 18 V 1926r nakazywała:

 • przemianowanie II Dyonu lotniczego (13 i 14 Eskadry) na II Dywizjon Niszczycielski
 • sformowanie przy II Dywizjonie Niszczycielskim plutonu reflektorów

Dowódcy:

 • 1925r - por.pil. Stefan Micewski
 • maj 1926r - kpt.pil. Witold Rutkowski

 

Wyposażenie:

 • 1925r - Berguet XIV
 • zima 1925r - Potez XV B2 typ II
 • 1926r - Farman "Goliat" ( nie zaakceptowane jako niszczycielskie)
 • 1926r - Berguet XIX B (dostosowane do lotów nocnych)

 

Rozkazem MSWojsk. z dnia 2 VIII 1928r przemianowano 14 Eskadrę na 211 Eskadrę Niszczycielską Nocną

 

Powstała po reorganizacji 13 Eskadry Towarzyszącej 1 Pułku Lotniczego, przeprowadzonej w drugiej połowie października 1937r. Tworzenie jej oparto na sprzęcie i personelu IV Plutonu 13 Eskadry. Taktycznie i organizacyjnie, eskadra podlegała dowódcy nowo powstałego VI/1 Dywizjonu Towarzyszącego

 

Składała się na dwa plutony:

Pluton I/16 - d-ca:

por.obs. Edmund Jura

1 XII 1938r - por.obs. Bolesław Sadowski

lipiec 1939r - por.obs Jan Lemieszonek

Pluton II/16 - d-ca:

por.obs. Mieczysław Kwieciński

sierpień 1938r - kpt.obs. Henryk Wiśniewski

16 VI 1939r - por.obs. Kazimierz Prędecki

 

Dowódcy:

 • pażdziernik 1937r - kpt.obs. Tadeusz Nowacki
 • 24 XI 1938r - kpt.pil. Władysław Polesiński
 • wiosna 1939r - kpt.obs. Franciszek Kalinowski
 • 15 VII 1939r - kpt.obs. Eugeniusz Lech
 • 25 VIII 1939r - por.obs. Jerzy Stachurski

 

Wyposażenie:

 • październik 1937r - Lublin R-XIIID
 • sierpień 1939r - Lublin R-XIIID (7 samolotów), RWD-8 (2 samoloty)

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • luty 1938r - ćwiczenia zimowe
 • maj - czerwiec 1938r - "Szkoła ognia", poligon Błędów koło Krakowa
 • jesień 1938r - poligon Pohulanka, ćwiczenia strzeleckie
 • sierpień - wrzesień 1938r - ćwiczenia letnie\
 • wiosna 1939r - ćwiczenia, m. Czerwony Bór, poligon Trauguttowo
 • 25 VIII 1939r - ukończenie mobilizacji sierpniowej, 16 Eskadra Towarzysząca została przemianowana na 16 Eskadrę Łącznikową
 • 27/28 VIII 1939r - rzut kołowy eskadry odjechała na lotnisko w m. Pęchery koło Otwocka

 

W Wojnie Obronnej Polski 1939r początkowo 16 Eskadra Łącznikowa podlegała d-cy Okręgu Korpusu nr 1, a następnie wykonywała zadania Naczelnego d-cy Lotnictwa

Wiosną przybyła do Polski wraz z Armią gen. Józefa Hallera 39 Eskadra Breugetów, której obsadę stanowił personel francuski. Początkowo została zainstalowana w Warszawie, a następnie w Lublinie i Krakowie. W końcu września 1919r, ze względu na zakaz rządu francuskiego - wzbraniający lotnikom francuskim udział w walkach na froncie - 39 Eskadrę przejęły władze polskie. 

 

Dowódcy:

 • wrzesień 1919r - kpt.pil. Jerzy Rudlicki
 • czerwiec 1920r - por.pil. Władysław Gliński
 • lipiec 1920r - ppor.pil. Franciszek Rudnicki
 • sierpień 1920r - ppor.pil Marian Burhardta
 • maj 1921r - por.pil Tadeusz Prauss
 • lipiec 1923r - kpt.obs. Stefan Sznuk
 • październik 1924r - kpt.pil. Bronisław Wojtarowicz

 

Wyposażenie:

 • sierpień 1920r - Breguet
 • maj 1921r - Breuguet XVI A2
 • 1923r - Ansaldo 300

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • marzec 1920r - przemianowana na 16 Eskadrę Wywiadowczą
 • 11 IV 1920r - odjechała na front zajmując lotnisko Kremeńczuki koło Starokonstantynowa.
 • kwiecień 1920r - V Dyon Lotniczy (z 16 Eskadrą) przeniesiony do 2 Armi gen. Listowskiego
 • 1920r - operowała z lotnisk - Kozatyn, Maharyńce Wołoskie, Kijów, Zawihel
 • czerwiec 1920r - skierowana do m. Łuck
 • lipiec-sierpień 1920r - przydzielona do 1 Armii, a następnie do 5 Armii
 • sierpień 1920r - ofensywa na Grodno i bitwa "Niemeńska"
 • jesień 1920r - wcielona do oddziałów gen. L. Żeligowskiego. Utworzył on wraz z 16 Eskadrą "Wojsko Litwy Środkowej". Eskadra stacjonowała na lotnisku Porubanek koło Wilna.
 • marzec 1921r - odlot z lotniska Porubanek do Warszawy\
 • maj 1921r - weszła w skład 1 Pułku Lotniczego 
 • 1925r - przemianowana na 11 Eskadrę Lotniczą

Dowódcy:

 • wrzesień 1919r - kpt.pil. Władysław Krawiec-Iwanowski
 • maj 1920r - por.pil. Stanisław Gogoliński
 • lipiec 1920r - kpt.obs. Edward Karaś
 • jesień - zima 1920r - por.pil Juliusz Gilewicz
 • maj 1921r - kpt.pil. Józef Krzyczkowski
 • 1924r - kpt.pil. Wiktor Ryl
 • 1925r - kpt.pil. Józef Krzyczkowski
 • marzec 1925r - kpr.pil. Jerzy Wieniawa-Długoszewski

Wyposażenie:

 • czerwiec 1919r - Salmson
 • jesień 1920r - policznych szkodach związanych z walkami z Armią Czerwonąpozostałim 1 samolot
 • zima 1920r - różne samoloty myśliwskie
 • połowa 1922r -Spad VII
 • 1922r - Spad XIII
 • 1923r - Ansaldo "Balilla"

 

Miejsce stacjonowania i działania: 

 • czerwiec 1919r - przybycie do Polski z armiągen. Józefa Hallera jako 580 Eskadra Salmsonów , Piotrków
 • wrzesień 1919r - przejęcie 580 Eskadry przez załogi polskie
 • luty 1920r - Toruń i weszła w skład IV Grupy Lotniczej
 • kwiecień 1920r - Zahacie koło Połocka, działalność bojowa na korzyść dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego
 • lipiec 1920r - przemianowana na 18 Eskadrę Wywiadowczą
 • jesień - zima 1920r - Mołodeczko, Duniłowicze,  Królewszczyzna, Parafianów, Dokszyce, Lida, w Toruniu wraz z 4 Eskadrą utworzenie Lotniczego Dyonu Rezerwowego
 • styczeń 1921r - przemianowanie na 18 Eskadrę Myśliwską
 • maj 1921r - połowa 1922r  - Dęblin
 • wiosna 1922r - lotnisko Mokotów, Warszawa

Przemianowana na 122 Eskadrę Myśliwską  1 Pułku Lotniczego

Dowódcy:

wrzesień 1919r - kpt.pil.Stefan Ciecierski

grudzień 1919r - por.pil. Kazimierz Tomaszewicz

kwiecień 1920r - por.pil Antoni Mroczkowski

wrzesień 1920r - Spad XIII

 

Wyposażenie:

maj 1919r - Spad

kwiecień 1920r - Spad VII (6maszyn)

 

Miejsce stacjonowania i działania: 

maj 1919r - przybyłado Polski z armią gen. J. Hellera, jako francuska 162 Eskadra Myśliwska, Mowkotów w Warszawie

wrzesień 1919r - przejęcie przez władzę polskie

1919r/1920r - Warszawa, szkolenia akrobacji i walkach powietrznych

kwiecien 1920r - Front Litewsko-Białoruski, lotnisko Żołodzin i otrzymała nazwę i numerację 19 Eskadra Myśliwska

6 maja 1920r - por. Mroczkowski uzyskał dla eskadry pierwsze zwycięsrtwo powietrzne, a później ppor. Pawlikowski zestrzelił balon obserwacyjny w m. Maczy

lato 1920r - działania szturmowe, Żołodzin, Mińsk Litewski, Baranowicze

jezień-zima 1920r - lotnisko w Prużanach, Brześciu n. Bugiem, Słonimiu oraz Baranowicach i Mińsku Litewskim

styczeń 1921r - wcielona do 18 Eskadry Myśliwskiej

 Powstała ona w wyniku reorganizacji 13 Eskadry Towarzyszącej 1 Pułku Lotniczego w październiku 1937r. Przejeła ona sprzęt i personel V/13 Plutonu.

Składała się z dwóch plutonów:

Pluton I/19 - d-ca:

por.obs. Eugeniusz Lech

czerwiec 1939r - por.obs, Maciej Socharski

Pluton II/19 - d-ca:

por.obs. Stanisław Daniel

20 IX 1938r - por.obs. Stefan Kalina

18 XII 1938r - kpt.obs. Lucjan Fijuthow

 

Dowódcy:

 • październik 1937r - por.obs. Fidelis Łukasik

 

Wyposażenie:

 • Lublin R-XIIID

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • luty 1938r - cwiczenia zimowe
 • maj - czerwiec 1938r - poligon Pohulanka, "Szkoła ognia"
 • sierpień - wrzesień 1938r - ćwiczenia letnie Mazowieckiej Brygady Kawalerii na terenie Podlasia
 • lato 1939r - szkoła ognia na poligonie Trauguttowo

 

19 Eskadra Towarzysząca nie była objęta elaboratem MOB, więc z chwilą ogłoszenia mobilizacji sierpniowej została rozwiązana.

 Przemianowana 14 Eskadra Niszczycielska Nocna.

 

Dowódcy:

 • 14 VIII 1928r - kpt.pil. Witold Rutkowski
 • 18 IV 1930r - por.obs. Kazimierz Radziejewski
 • wrzesień 1932r - kpt.pil. Karol Kaczmarek
 • 1 X 1933r - kpt.obs. Henryk Dąbrowski
 • 22 XI 1934r - kpt.obs. Józef Mroczkiewicz
 • 1 XI 1937r - kpt. pil. Stefan Floryanowicz
 • 15 XI 1938r - kpt.obs. Franciszek Omylak

 

Wyposażenia:

 • sierpień 1928r - Breguet XIX B2 (przystosowane do nocnych lotów)
 • zima 1928r - Farman "Goliath"
 • maj 1928 - Fokker ( 2 sztuki)
 • lato 1938r - PZL-23 "Karaś"
 • listopad 1938r - PZL - 37A "Łoś"
 • kwiecień 1939r - PZL - 37B "Łoś"( z podwójnym usterzeniem pionowym)

Miejsce stacjonowania i działania:

 

 • maj 1929r - szkolenie bombardierskie w ciemni na poligonie Modlin
 • październik 1929r - krurs nocnego pilotażu 
 • 3 VII 1930r - "Szkoła Ognia", Grudziąc-Grupa
 • 3-15 IX 1930r - "Szkoła Ognia",Grudziąc
 • wrzesień 1932r - przemianowanie eskadry z niszczycielskiej na bombową
 • 13 - 16I 1932r - ćwiczenia zimowe, Modlin
 • czerwiec 1932r - "Szkoła ognia", Pustynia Błędowska
 • 26 VIII - 4 IX 1932r - ćwiczenia bombardiersie, Modlin
 • 2 - 6 VII 1934r - ćwiczenia jednostek lotniczych na terenie Wielkopolski, zakończone koncentracją i defiladą powietrzną eskadr w Warszawie
 • 15 VIII 1934r - eskadra w składzie dywizjonu odleciała na "Szkołe ognia" w Krakowie
 • wrzesień 1936r - kurs przeszkolenia obserwatorów lotniczych na samolocie PZL-23 "Karaś"
 • 26 VIII - 15 IX 1937r - ćwiczenia na poligonie Modlin
 • wrzesiń 1938r - drużynowe manewry wojsk lądowych w Wołyniu
 • listopad 1938r - otrzymala nazwę211 Eskadra Bombowa
 • wiosna 1939r - przemianowanie II/1 Dywizjonu na 210 Dywizjon Bombowy ( 211 i 212 Eskadra)
 • 30 V - 21 VI 1939r -"Szkoła ognia", Małaszewicze
 • 2lipca1939r - eskadra w składzie 210 Dywizjonu wystartowała o godz. 4.00na przelot dookoła polski po trasi: Warszawa - Wilno - Lida - Lwów - Kraków - Poznań - Toruń - Warszawa.
 • 24 - 25 VIII1939r - przydział 210 Dywizjonu Bombowego na lotnisko Ułęż koło Dęblina

211 Eskadra Bombowa uczestniczyła w Wojnie Obronnej Polski 1939r w składzie 210 Dywizjonu Brygady Bombowej.

 

Rozkazem dziennym 1 Pułku Lotniczego z dn. 13 IX 1929r kpt.obs. Stanisław Luziński podjął formowanie kolejnej eskadry niszczycielskiej nocnej. Rozkaz organizacyjny z dn. 17 V 1929r - określał m.in. numerację i nazwę tworzącej się jednostki 212 Eskadra Niszczycielska Nocna. Organizacyjnie i taktycznie podlegała dowództwu II Dyonu Niszczycielskiego Nocnego, zajmując miejsce 13 Eskadry przesuniętej do I Dyonu Liniowego.

 

Dowódcy:

 • wrzesień 1929r - kpt.obs. Stanisław Luziński
 • 17 IV 1931r - kpt.pil. Jakub Kosiński
 • 7 XI 1932r - kpt.pil. Tadeusz  Wójcik
 • 1 XI 1937r - kpt.pil. Stanisław Grodzicki
 • 10 VIII 1938r - kpt.pil. Stanisław Taras-Wołkowiński

 

Wyposażenie:

 • listopad 1929r - Forman F-68 "Goliath" (dwu silnikowe)
 • lipiec 1930r  -  Fokker F-VIIB/3m (3 samoloty)
 • jesień 1931r - Fokker ( dostala 2 samoloty)
 • sierpień 1936r - Fokker ( 6 samolotów)
 • wiosna 1938r - PZL-23 "Karaś"
 • październik 1938r - PZL-37A "Łoś"
 • marzec 1939r - PZL-37B

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 5 V - 28 VI 1930r - kurs pilotażu nocnego
 • 3 - 23 VII 1930r - "Szkoła ognia", Grudziąc-Grupa
 • czerwiec 1931r - "Szkoła ognia". Pustynia Błędowska i Grudziąc
 • 29 V - 12 VI 1932r - "Szkoła ognia", przemianowanie jednostki na 212 Eskadrę Bombową Nocną
 • 2 - 4 III 1933r - nocne bombardowanie (bomby cementowe) na poligonie Modlin
 • wrzesień 1933r - ćwiczenia strzeleckie i bombardierskie na poligonie Toruń-Podgórz
 • 2 - 6 VIII 1934r - specjalne ćwiczenia lotnicze, węzeł lotnisk Gniezno
 • 1935r - ćwiczenia OPL na terenie kraju
 • 9 - 11 I 1936r - ćwiczenia na poligonie Modlin
 • 2 - 6 VIII 1936r - koncentracja jednostek lotniczyc różnego przeznaczenia na warszawskim węźle lotnisk.
 • 1937r - program szkienie i doskonalenia jak w ubiegłych latach
 • 1 - 22 IX 1938r - manewry na Wołyniu, szkolenie na PZL-23 "Karaś"
 • 10 VI - 19 VII 1938r - "Szkoła ognia", Pustynia Błędowska
 • marzec 1939r - II/1 Dywizjon Bombowy Nocny zreorganizowany na 210 Dywizjon Bombowy w składzie 211 i 212 Eskadry
 • 30 V - 16 VI 1939r - "Szkoła ognia", Brześć nad Bugiem
 • 2 VII 1939r - o godz. 4:00 wystartowała w składzie dywizjonu do lotu okrężnego Warszawa-Wilno-Lwów-Kraków-Poznań-Warszawa, powrót o godz 20:00
 • 24 - 25 VIII 1939r - mobilizacja na lotnisku Okęcie
 • 26 VIII 1939r - odleciał rzut kołowy eskadry w rejon Lublina, później do Ulęża
 • 31 VIII 1939r - odleciał rzut powietrzny na lotnisko Ulęż koło Dęblina
 • 31 VIII 1939r - rozkazem dowódcy Brygady Bombowej przemianowano 210 Dywizjon na X Dywizjon Bombowy "Łoś"

Podczas Wojny Obronnej Polski 1939r załogi 212 Eskadry Bombowej wykonywały zadania bojowe w składzie X Dywizjonu Bombowego operującego w składzie Brygady Bombowej.

W końcu czerwca 1931r por.obs. Czesław Wejcht został wyznaczony na organizatora trzeciej jednostki niszczycielskiej nocnej - 213 Eskadry. Organizacyjnie i taktyczneie weszła w sklad II/1 Dyonu Niszczycjielskiego Nocnego.

 

Dowódcy:

 • czerwiec 1931r - por.obs. Czesław Wajcht
 • sierpień 1932r - por.obs. Zygmunt Wasilewski
 • czerwiec 1933r - por.obs. Apoloniusz Protassewicz
 • 30 IX 1934r - kpt.obs. Stanislaw Kijankowski
 • 19 X 1934r - por.pil. Stefan Floryanowicz
 •  1 XI 1937r - kpt.pil. Stanisław Cwynar
 • 20 X 1938r - kpt.pil Józef Wyrzykowski

 

Wyposażenie:

 • czerwiec 1931r - Fokkery
 • czerwiec - lipiec 1938r - PZL-23 "Karaś"
 • jesień 1938r - PZL-37A "Łoś"

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • wrzesień 1931r - ćwiczenia na poligonie Grudziąc-Grupa
 • 29 V 1932r - "Szkoła ognia", Grudziąc
 • 18-20 VIII 1932r - ćwiczenia OPL w Siedlcach
 • sierpień 1933r - ćwiczenia na Pustyni Błędowskiej
 • październik 1933r - ćwiczenia na poligonie Toruń-Podgórz
 • czerwiec 1936r - program strzelecki i bombardierski w Krakowie
 • sierpień 1936r - koncentracja jednostek lotniczych zakończona defiladą nad Warszawą
 • jesień 1936r - szkolenie w zakresie obsługi PZL-23 "Karaś"
 • styczeń 1937r - ćwiczenia zimowe na poligonie Modlin
 • sierpień 1937r -ćwiczenia letnie na poligonie Modlin
 • marzec 1938r - tryb alarmowy, lotnisko Lida
 • czerwiec 1938r - duże manewry na Wołyniu
 • 1 XI 1938r - zreorganizowanie eskadry w Eskadrę Ćwiczebno-Bombową, przewidzianą następnie do rozwinięcia w Szkolny Dywizjon Bombowy

 

Na podstawie rozkazu z dn. 19 VII 1937r oraz rozkazu d-cy 1 Pułku Lotniczego, przystąpiono do formowania 214 Eskadry Bombowej. Jednostka wraz z organizującą się 215 Eskadrą utworzyły V/1 Dywizjon Bombowy 1 Pułku Lotniczego.

 

Dowódcy:

 • lipiec 1937r - kpt.pil. Emil Furman
 • 18 X 1938r -por.obs. Bolesław Nowicki
 • 30 X 1938r - kpt.obs. Stanisław Cwyrnar

 

Wyposażenie:

 • lipiec 1937r - PZL-23 "Karaś", Fokker F-VIIB/3m (3-silnikowe)

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 4-7 V 1937r - ćwiczenia na poligonie Modlin
 • 10 VI - 18 VII 1937r - "Szkoła ognia" na poligonie Błędów
 • 25-31 VII 1937r - szkolenie w lotac bez widoczności i lotach nocnych
 • 7-20 IX 1937r - manewry wojsk lądowych i lotnictwa na Wołyniu.
 • luty 1939r - ćwiczenia zimowe, Modlin

Decyzją władz lotniczych z marca 1939r 214 Eskadra Bombow została rozwiązana. Ponieważ numeracja eskadry pozostała w schemacie organizacji 1 Pułku Lotniczego, można przypuszczać, że zamierzano ją odtworzyć w okresie  późniejszym w miarę napływu wyszkolonego personelu i samolotów.

Organizacja jednostki przebiegła równolegle z formowaniem 214 Eskadry, w ramach tworzącego się V/1 Dywizjonu Bombowego 1 Pułku Lotniczego. 

 

Dowódcy:

 • lipiec 1937r - kp.obs. Marian Sukniewicz
 • 1 XI 1938r - kpt.obs Eugeniusz Prusiecki

 

Wyposażenie:

 • lipiec 1937r - PZL - 23B "Karaś"

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • maj 1937r - ćwiczenia na poligonie Modlin, "Szkoła ognia" na poligonie Błędów
 • 10 VI - 18 VII 1938r - baza na lotnisku Rakowice koło Krakowa
 • luty 1939r - Zgrupowanie Bombowe na poligonie Modlin

Z dniem 8 III 1939r eskadra została rozwiązana.

Jednostka składała się z trzec plutonów (kluczy) po 3 samoloty, z tym jeden z kluczy był rozpoznawczy składający się z najbardziej doświadczonych załóg. Jego zadaniem było wykonywanie i określanie celu ataku bombowego, a ponadto doprowadzanie pozostałych załóg nad cel.

 

Dowódy:

 • marzec 1939r - kpt.obs. Władyslaw Dukszto

Wyposażenie:

 • marzec 1939r - PZL-37B "Łoś" 

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • 30 V - 21 VI 1939r - "Szkoła ognia" na lotnisku w Małoszewiczach koło Brześcia n, Bugiem
 • 26/27 VIII 1939r - odjechał z Okęcia rzut kołowy w rejon Lubllina
 • 31 VIII 1939r - rzut kołowy został przesunięty na lotnisko Podlodów koło Dęblina

Wojnę Obronna Polski 1939r odbyła w ramach 215 Dywizjonu Brygady Bombowej

Dowódcy:

 • marzec 1939r - kpt.obs. Eugeniusz Prusiecki

Wyposażenie:

 • marzec 1939r - PZL-37B "Łoś"

Miejsce stacjonowania i działania:

 • maj 1939r - "Szkoła ognia" na lotnisku w Małaszewiczach
 • lipiec 1939r - przeszkolenie na samolotach "Łoś"
 • sierpień 1939r - przesunięcie na lotnisko Podlodów koło Dęblina z lotniska w rejonie Lublina

Wojnę Obronną polski1939r 217 Eskadra Bombowa odbyła w składzie 215 Dywizjonu Bombowego, walcząc w ramach Brygady Bombowej.

Dowódcy:

 • marzec 1939r - por.obs Zygmunt Sokołowski
 • 1 VIII 1939r - kpt.pil. Józef Rawicz-Szabuniewicz

Wyposażenie:

 • marzec 1939r - PZL-37 "Łoś", LWS-4 "Żubr"

Miejsce stacjonowania i działania:

 • czerwiec 1929r - eskadra została przesunięta na lotniski w Małaszewicze ze względu na szczupłość pomieszczeń na Okęciu.

Ponieważ 220 Dywizjon Bombowy (221Eskadra i 222 Eskadra Bombowa) nie osiągnął przed wybuchem wojny zdolności bojowej, w czasie działań wojennych stanowili jedunie zaplecze kadrowo-sprzętowe dla walczących dywizjonów bombowych "Łosi".

Organizację jednostki rozpoczęto na lotnisku Okęcie w ramach nowo utworzonego 220 Dywizjonu Bombowego 1 Pułku Lotniczego. 

 

Dowódcy:

 • marzec 1939r - kpt.obs. Fidelis Łukasik

Wyposażenie:

 • marzec 1939r - PZL-37 "Łoś", LWS-4 "Żubr"

Miejsce stacjonowania i działania:

 • czerwiec 1939r - przesunięcie eskadry  z Okęcia na lotnisko Małaszewicze

W czasie wojny była jednostką rezerwową w zakresie kadrowo-sprzętowym dla walczących dywijonów bojowych. W pierwszych dniach wojny, po odejści z lotniska Małaszewicze, przebywała na lądowisku Żabczyce koło Pińska, skąd w dniach 15-17 IX 1939r ewakuowała się na południowy wschód kraju.

W grudniu 1918r w Warszawie została zorganizowana jednostka lotnicza, zwana "Eskadrą Warszawską", a później 3 Eskadrą Wysiadowczą. W kwietniu 1920r weszła w skład V Dyonu Lotniczego, następnie do IV Dyonu Wywiadowczego i poźniej do I Dyonu Wywiadowczego.

 

Dowódcy:

 • 30 XI 1918r - kpt.pil Julian Słoniewski
 • czerwiec 1919r - kpt.pil. Donat Makijonek
 • 1920r - kpt.pil. Stefan Ciecierski
 • listopad 1921r - kpt.pil Donat Makijonek
 • listopad 1923r - kkpt.pil. Ludzik Idzikowski
 • 19 V 1925r - kpt.obs. Czesław Niekraszewicz 

 

Wyposażenie:

 • 1918r - DFW C, Albatros CVII, LVG CV, LVG CVI
 • październik 1919r - Breguet XIV
 • 1922r - Breguet XIV i Ansaldo 300

 

Miejsce stacjonowania i działania:

 • styczeń 1919r - odjechała po zorganizowaniu w Warszawie do Lublina
 • 15 II 1919r - rozpoczęcie prac bojowych eskadry
 • zima 1919r - po poobycie na froncie przesunięto ją do Ciechanowa jako rezerwę
 • zima 1919-1920r - Kraków
 • 1920r - operowała z lotniska Starokonstantynów. Jej zadaniem były dalekie loty zwiadowcze i  rozpoznanie nieprzyjacielskich węzłów kolejowych. Eskadra zajmowała kolejno lotniska: Zawiahel, Stawiszcze i Żytomierz, aby 8 maj wylądować na kijowskim lotnisku Post Wołyński
 • 1920r - brała udział w walkach z kawalerią Budionego dokonując rozpoznań i akcji szturmowych, na rzecz 3 Armii. Przesuwała się w kierunku Chełma do dyspozycji gen Rydza-Śmigłego. Załogi 3 Eskadry okryły się chwałą bombardując i atakując w lotach szturmowych oddziały sowieckie pod Łuckiem, Dubnem i Równem.
 • sierpień 1920r - z lotniska Dęblin dokonywała licznych atakw szturmowych i rozpoznań. Następnie została przeniesiona do Mińska Mazowieckiego.
 • 1920r - brała udział w ofensywie "Niemeńskiej". Stacjonowała na lotnisku Białystok dokonując rozpoznań strategicznych. Weszła w skład 4 Armii latając z lotnisk Wołkowysk, Słonim i Baranowicze
 • 1921r - przesunięta na lotnisko Porubanek z przyczyn politycznych i braku miejsca na Mokotowie. Weszła w skład IV Dyony Wywiadowczego
 • wiosna 1922r - przesunięta do Warszawy i weszła w skład I Dyonu Wywiadowczego

 

W maju 1925r 3 Eskadra Wywiadowcza została przemianowana na 13 Eskadrę Lotniczą. Weszła w skład formującego się II Dyonu Lotniczego.

7 XI 1918r zorganizowano, na zasadzie dobrowolnego zaciągu, na lotnisku Rakowice koło Krakowa jednostki lotniczej o nazwie III Eskadra Lotnicza Bojowa. W wyniku skromnej ilości środków i nie pełnej obsady personelu latającego, wyposażenie i zorganizowanie eskadry nie było możliwe. Jej pierwszym dowódcą został kpt.obs. Karol Stelmach (właściwie dowodził kpt.pil. Camillo Perini). Sytuacja militarna w Małopolsce Wsch spowodowała przerzucenie jednostki do Lwowa. Eskadra dysponowała w tym czasie: 2 samolotami typu Oeffag 51, Oeffag 52, 3 K.m-ami i 1 lotniczym aparatem fotograficznym.

21 XII 1918r Eskadrę przemianowano na 7 Eskadrę Lotniczą z przydziałem do II Grupy Lotniczej (dowódca: kpt.pil. StefanBastry).

7 Eskadra od 1 I 1919r była dowodzona przez por.pil. Jerzego Borejsza.

W marcu 1919 dowódcą został por.pil. Stefan Stec. W tym czasie załogi Eskadry dzielnie broniły Lwowa, znosząc trudy ciężkich warunków wojennych, jaki i pogodowych.

W lecie 1919r 7 Eskadra otrzymała 12 samolotów myśliwskich Spad VII i Albatros D.III, tworzą pierwszą polską eskadrę myśliwską.

W okresie letnim eskadra była w rezerwie Naczelnego Dowództwa, co umożliwiło pilotom trening na nowym sprzęcie.

W październiku dowództwo objął por.pil. Ludmił Rayski. Do eskadry napływają ochotnicy – lotnicy amerykańscy.

W połowie października 7 lotników amerykańskich z mjr. Cedric Faunt-le-Roy na czele udało się do Lwowa, by przejąć 7 Eskadrę, która odtąd nosiła nazwę 7 Eskadry Bojowej im. Kościuszki

Dowództwo nad eskadrą przejął mjr. Cedric Faunt-le-Roy.

Z nadejściem wiosny 1920 roku Eskadra przeniosła się na lotnisko Połonne, następnie na lotnisko Zwiahel.

Wmaju 1920 Eskadra operowała z lotnisk Berdyczów i Biała Cerkiew. Tu otrzymano samoloty Ansaldo A-1 „Balilla” specjalizujących się w niskich lotach szturmowych, szczególnie w starciach z kawalerią Budionnego. Eskadra dale przenosiła się na lotniska w

Koziatynie, Berdyczowie i Zwiahlu.

W wyniku ciężkich strat w personelu latającym, a także licznych uszkodzeń maszyn bojowych,Eskadra została skierowana jako uzupełnienie do Lwowa. Następnie Eskadra przenosiła się kolejno na lotniska w Hołobach, Uściułgu, Korczowie i Lwowie. Następnym dowódcą (Faunt-le-Roy przejął dowództwo nad III Dyonem) został kpt. Georg Crawford.

W maju 1921r &Eskadra weszła w skład organizującego się ! Pułku Lotniczego w Warszawie. W tym czasie dowódcą był kpt.pil. Jerzy Weber. Okres ten dla Eskadry nie należał do najłatwiejszych. Odpływ części personelu w ramach demobilizacji spowodowały duże zmiany w składzie personelu latającego i naziemnego. Ponadto dawał się odczuć niedostatek samolotów.

W 1922r kolejnym dowódcą został kpt.pil. Teofil Dziamę.

Od sierpnia 1923 r eskadrą dowodził kpt.pil. Bronisław Wąsowski. Nadal piloci eskadry nie uczestniczą w ćwiczeniach z wojskami lądowymi odbywając jedynie loty ćwiczebne w ramach pułku. Z powodów tragicznej śmierci poprzedniego dowódcy, zarządzanie eskadrą należało do kpt.pil. Tadeusza Piotrowicza. Za jego dowodzenia otrzymano pierwsze francuskie samoloty myśliwskie Spad 61. Na wiosne 1925r 7 Eskadra Myśliwska im. T. Kościuszki otrzymała numerację i nazwę 121 Eskadry Myśliwskiej, będącej nadal w składzie III Dywizjonu Myśliwskiego 1 Pułku Lotniczego.