Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest niezależną stałą komisją działającą przy ministrze właściwym do spraw transportu prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. Wynik badania konkretnego wypadku albo incydentu lotniczego zawarty jest w uchwale członków PKBWL. Członkowie PKBWL podejmując uchwałę, kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów i nie są związani poleceniem co do treści podejmowanych uchwał. Członek PKBWL nie może występować w roli biegłego sądowego w zakresie spraw prowadzonych przez Komisję.

Sekretariat PKBWL czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 16.15,
telefon (22) 630-11-31, 630-11-44, faks. (24 h) (22) 630-11-17,
email:  e-mail: pkbwl@mib.gov.pl
 
Uwaga:

tel. alarmowy czynny całą dobę +48 500 233 233 (komórkowy),
do wykorzystania jedynie w przypadku powiadamiania o wypadku


********

W dziale: