Obecne dane Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Inspektoratu Sił Powietrznych (struktura)Inspektorat Sił Powietrznych jest komórką organizacyjną Dowództwa Generalnego RSZ bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu RSZ. Inspektorat Sił Powietrznych przeznaczony jest do przygotowywania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami, sztabami i wojskami jednostek merytorycznie nadzorowanych. Przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Przygotowuje siły i środki do pełnienia dyżurów bojowych w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (NATINAMDS) oraz Systemu Ratownictwa Morskiego i Lądowego oraz sprawuje funkcję gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie lotnictwa, radiolokacji, ubezpieczenia lotów, bezzałogowych systemów walki.

 

INSPEKTOR SIŁ POWIETRZNYCH: generał brygady pilot Cezary Wiśniewski

 

ZASTĘPCA INSPEKTORA - SZEF ZARZĄDU WOJSK LOTNICZYCH

generał brygady pilot Mirosław Jemielniak tel. 261 825-780

 

SZEF ZARZĄDU DZIAŁAŃ LOTNICZYCH

pułkownik Maciej Trelka tel. 261 826-359

SZEF ZARZĄDU WOJSK RADIOTECHNICZNYCH

gen. bryg. Krzysztof Żabicki tel. 261 825-650

 

KANCELARIA JAWNA DG RSZ tel. 261 826-131, fax 261 825-030

.

Adres:

Dowództwo Generalne RSZ

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa

Sekretariat: tel. +48 261 825-750

email: dgrsz@mon.gov.pl

Kancelaria obsługująca wszystkie komórki organizacyjne Dowództwa Generalnego RSZ

faks +48 261 825-030

Rzecznik Prasowy DGRSZ

ppłk Szczepan Głuszczak

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa

tel. +48 519-038-593

tel. +48 261 825-060

e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl


Źródło: dgrsz.mon.gov.pl


LINKI:

Skrzydła Lotnictwa:

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego

4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Bazy Lotnicze:

1. Baza Lotnictwa Transportowego

8. Baza Lotnictwa Transportowego

12. Komenda Lotniska

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

23. Baza Lotnictwa Taktycznego

31. Baza Lotnictwa Taktycznego

32. Baza Lotnictwa Taktycznego

33. Baza Lotnictwa Transportowego

41. Baza Lotnictwa Szkolnego

42. Baza Lotnictwa Szkolnego

Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze:

2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim

Wojska Obrony Powietrznej:

3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

33. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej

34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej

35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej

38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Wojska Radiotechniczne:

3. Brygada Radiotechniczna

1. Ośrodek Radioelektroniczny

8. Szczycieński Batalion Radiotechniczny

Batalion Chemiczny

6. Batalion Chemiczny

Batalion Remontu Lotnisk

16. Batalion Remontu Lotnisk

Ośrodki Szkoleniowe Sił Powietrznych:

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie

Jednostki Wsparcia Teleinformatycznego:

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

3. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

6. Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych

Orkiestry Sił Powietrznych:

Orkiestra Wojskowa w Bytomiu

Zespoły Akrobacyjne:

Zespół Akrobacyjny "ORLIK"

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP:

SSH SZ RP