Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na następujące pytania:


1. Jaką nazwę noszą siły powietrzne Francji, w których służył Frank Mares?

2. W którym roku oblatany został prototyp samolotu Hawker Hurricane?

3. W jakim kraju wyprodukowany został samolot Supermarine Spitfire?


Odpowiedzi szukajcie na naszym portalu. Wśród prawidłowo nadesłanych odpowiedzi wylosujemy trzech zwycięzców.

 

maresksiazka

 

maresksiazkatyl

 

Regulamin Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udział osoby organizujące konkurs wraz z najbliższymi rodzinami.
3. Odpowiedzi należy przesyłać drogą mailową na adres: redakcja@samoloty.pl w tytule wpisując "Konkurs lotniczy - Zadanie wykonane".
4. W mailu prosimy o umieszczenie zdania: Akceptuję regulamin Konkursu, zamieszczony na stronie www.samoloty.pl
5. Jeśli takowego zdania nie ma, nadesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Rozpoczęcie konkursu to dzień 18.02.2015.
7. Koniec konkursu nastąpi 21.02.2015 r. (sobota) o godz. 23:59.
8. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na łamach portalu SAMOLOTY.PL w poniedziałek 23.02.2015.
9. Z zwycięzcami konkursu skontaktujemy się mailowo w celu ustalenia adresu wysyłki nagrody. Brak informacji zwrotnej w przeciągu 5 dniu będzie traktowane jako rezygnacja z wygranej.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przerwania konkursu bez podania przyczyn z powodów niezależnych od organizatorów.

Zapewniamy, iż dane uzyskane w wyniku konkursu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w zakresie tegoż konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Życzymy powodzenia!