PYTANIA KONKURSOWE :

1. W którym roku powstało Wydawnictwo Lotnicze PILEUS?


2. Podaj tytuł pierwszego podręcznika z planowanej serii Szkolenie samolotowe EASA wydawnictwa PILEUS.

 

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres redakcja@samoloty.pl w temacie wspisując „konkurs”. Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia br.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udział osoby organizujące konkurs w raz z najbliższymi rodzinami.

3. Data rozpoczęcia konkursu 16.01.2014

4. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres redakcja@samoloty.pl w temacie wspisując „konkurs”.

5. Data zakończenia konkursu 31.01.2014. Tego samego dnia rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na łamach portalu SAMOLOTY.PL

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową .
7. Nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany adres korespondencji mailowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w wyniku błędnie podanego adresu odbiorcy. Przesyłka zostanie wysłana nie później niż 7 dni po ustaleniu adresu wysyłki. Nie dokonujemy zamiany na inne nagrody.
8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przerwania konkursu bez podania przyczyn z powodów niezależnych od organizatorów.

 

 

PARTNER KONKURSU

 wydawnictwo pileus