Wielkopolska Wytwórnia Samolotów S.A. Samolot
WWS Samolot

Spółka Akcyjna "Samolot" powstała 11.08.1923 r. z inicjatywy por. pil. Czesława Wawrzyniaka. Utworzył ją ZLP w Poznaniu. Wytwórnię otworzono 24.04.1924 r. Mieściła się na lotnisku Ławica w Poznaniu. Zatrudniała ona w roku 1924 r. 100 pracowników, w 1925 r. - 500, a w 1927 r. - 200.

W roku 1926 działalność zaczęło biuro konstrukcyjne pod kierunkiem inż. R. Bartla, w skład którego wchodzili: August Bobek-Zdaniewski, inż. Zygmunt Nowakowski, Józef Medwecki, inż. Stanisław Nowkuński, inż. Jerzy Teisseyre, inż. Czosnowski, inż. Antoni Janowski oraz Stefan Kazanecki. W lipcu 1926 r. powstała pierwsza własna konstrukcja wytwórni- sportowy SP-1 inż. P. Tułacza, a w grudniu 1926 r. następna- szkolny BM-2 inż. R. Bartla. W 1927 r. powstał ulepszony, szkolny BM-4. Na samoloty BM-4 wytwórnia otrzymała zamówienie i w 1928 r. zbudowała 22 egz. W 1928 r. powstał prototyp samolotu treningowego Bartel BM-5, który był produkowany w latach 1929-1930. Ostatni prototyp tej wytwórni, szkolno-myśliwski BM-6, był oblatany w roku 1930.

WWS ”Samolot” popierała również amatorską twórczość konstrukcyjną. W 1925 r. powstało tu kilka szybowców, biorących następnie udział w II Krajowym Konkursie Szybowców. W 1927 r. J. Medwecki zbudował samolot sportowy HL-2, a następnie wraz z inż. Z. Nowakowskim opracował projekt dwusilnikowego samolotu pasażerskiego MN-2 na konkurs Ministerstwa Komunikacji w 1928 r. oraz zbudował samoloty sportowe MN-3 (1928) i MN-5 (1930 r.). M. Offierski zbudował tu w 1928 r. samolot sportowy O-2, a inż. A. Janowski w 1930 r. swój samolot sportowy.

Ponadto w 1924 r. w WWS ”Samolot” inż. Michał Bohatyrew zbudował ślizgacz wodny. W połowie 1930 r., po pożarze i z powodu trudności finansowych wywołanych brakiem zamówień, wytwórnia uległa likwidacji. Wyposażenie jej zakupiły Państwowe Zakłady Lotnicze w Warszawie, a część pracowników technicznych przeszło do Podlaskiej Wytwórni Samolotów i PZL.