Loty medyczne - personel

Personel medyczny


Warunkiem odbycia lotu jest pozytywna opinia lekarza prowadzącego pacjenta w miejscu jego dotychczasowego leczenia. Na czas podróży opiekę nad pacjentem przejmuje jednak zespół medyczny, składający się z lekarza specjalisty, pielęgniarki lub ratownika. W razie potrzeby zapewniamy obecność kolejnych specjalistów znających specyfikę lotnictwa medycznego oraz odpowiadających za stan pacjenta w czasie zmieniających się warunków podróży.