Firmy Ericsson (NASDAQ: ERIC), Thales (Euronext Paris: HO), globalny lider w dziedzinie Aerospace, Defence, Security & Digital Identity, oraz innowator technologii bezprzewodowych Qualcomm Technologies, Inc (NASDAQ: QCOM) połączyły siły, aby stworzyć sieć satelitów 5G na orbicie okołoziemskiej.

 Polscy piloci szybowcowi zakończyli zawody z czterema najcenniejszymi krążkami – dwoma złotymi i dwoma srebrnymi.

Gdy mówimy o obronie nieba nad Polską w pamiętnym wrześniu 1939 r. Prawie każdy ( interesujący się lotnictwem ) wymieni że działała na tym Brygady Pościgowa. Ktoś inny doda ( zapomnianą ? ) Brygadę Bombową. Tylko czy ktoś pamięta o tym że istniały bazy lotnicze. Wypada coś o nich wiedzieć.

Z chwilą ogłoszenia mobilizacji na miesiąc przed wybuchem wojny pułki lotnicze przestały istnieć. Zastąpiły je bazy lotnicze. Rodziły się one znacznie wcześniej bo w pułkach lotniczych już z początkiem lat trzydziestych minionego wieku. W miarę sił i środków były rozbudowywane. Powstawały z myślą o mającej nastąpić wcześniej czy później wojnie. Tworzyli je ludzie którzy wcześniej służyli w pułkach lotniczych. Po ogłoszeniu mobilizacji dołączyli do nich rezerwiści. Tak więc w sierpniu 1939 roku zostały powołane następujące bazy lotnicze:

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała sześciu wykonawców w przetargu na wykonanie

GIVTplatforma technologiczna zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty, nawiązała współpracę z Europą Ubezpieczenia – jednym z liderów rynku ubezpieczeń podróżnych w Polsce.

Loty z Warszawy lub Krakowa do takich miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka czy Mauritius w promocyjnej cenie do 16 lutego.

 

 Antoni Tomiczek urodził się na Górnym Śląsku 13 listopada 1915 r.  Od 1923 do 1930 r. uczył się w szkole powszechnej  Od 27 sierpnia 1930 r. do 17 września 1933 r. był uczniem Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich.

Obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie orzecznictwa lotniczo-lekarskiego

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie (WE) NR 290/2012 z dnia 30 marca 2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Powyższe przepisy nie dotyczą w całości orzecznictwa lotniczo-lekarskiego a jedynie w pewnym zakresie.

Tekst powyższych aktów prawnych dostępny jest na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo UE.

 • Zał. 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Licencjonowanie personelu (Dz. Urz. ULC z dnia 19 marca 2012 r., poz. 21);

 • AMC i GM do PART MED – Zał. Nr 2 do Wytycznych Nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. z dnia 16.07.2012 r. poz. 67);

 • AMC i GM do PART ORA, ARA i CC – Wytyczne Nr 5 Prezesa ULC z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC z dnia 20.09.2012 r. poz. 89);

 • Wymagania dotyczące Europejskiego Orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego/EUROCONTROL (Dz. Urz. ULC z dnia 19.02.2013 r., poz. 32)

Dzienniki Urzędowe wraz z załącznikami znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Dzienniki Urzędowe ULC.

Przepisy krajowe: ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1331);

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1332);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 371);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego(Dz. U. z 2013 r., poz. 372);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 373)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich(Dz.U. z 2013 r. , poz. 637)

Powyższe akty prawne znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo krajowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICAO wydało nowa edycję Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984). Wersja elektroniczna podręcznika dostępna jest na stronach ICAO: http://www.icao.int/publications/Documents/8984_cons_en.pdf oraz w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego.

Frazeologia lotnicza to język, którym posługują się piloci oraz kontrolerzy ruchu lotniczego. Są to specjalnie dobrane słowa, skróty oraz wyrażenia, których podstawą jest język angielski. W przestrzeni powietrznej danego państwa znajdują się samoloty linii lotniczych różnych krajów, stąd konieczność stosowania ujednoliconej, krótkiej, zwięzłej oraz klarownej frazeologii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami dotyczącymi frazeologii lotniczej.

 

Standard Terminal Arrival Route

Telefony do poszczególnych oddziałów FIS (Flight Information Service - Służba Informacji Powietrznej)

 

FIS FIS Warszawa [119,450] FIS Gdańsk [127,150] FIS Kraków [119,275] FIS Poznań [126,300] FIS Olsztyn [118,775]

SAR

Służba Poszukiwania
i Ratownictwa

tel. +48 22 574-55-85,

+48 22 574-74-85

+48 58 340 74-85

+48 22 574-75-85,

+48 12 639-75-85,

+48 22 574-73-85,

+48 61 896-73-85

+48 22 574-55-88, +48 22 682-89-11
FAX +48 22 574-75-86 +48 22 574-74-86, +48 22 574-74-86, +48 22 574-75-86, +48 22 574-75-86  

 

 

Telefony do portów lotniczych

Lotnisko

Bydgoszcz - Szwederowo

EPBY

Gdańsk-Rębiechowo

EPGD

Katowice - Pyrzowice

EPKT

Kraków - Balice

EPKK

Telefony

Informacja: +48 52-365-4700

Dyżurny Portu: +48 52-375-3355

TWR: +48 52-365-4900

Informacja: +48 58-348-1154

Dyżurny Portu: +48 58-348-1159

TWR: +48 58-340-7462

BOZ: +48 58-340-7482

Informacja: +48 32-392-7385

TWR: +48 32-392-7861

BOZ: +48 32-392-7880

Informacja: +48 12-639-3000

TWR: +48 12-639-3110

BOZ: +4812-285-6342

MET: +48 12-285-5072

Lotnisko

Łódź - Lublinek

EPLL

Poznań - Ławica

EPPO

Rzeszów - Jasionka

EPRZ

Szczecin - Goleniów

EPSC

Telefony

Informacja: +48 42-688-8414

Dyżurny Portu: +48 42-688-6968

TWR: +48 42-687-0701

MET: +48 42-687-5860

Informacja: +48 61-849-2000

TWR: +48 61-847-2337

BOZ: +48 61-847-0001

Informacja: +48 17-717-8611

TWR: +48 17-859-0842

BOZ: +48 17-717-8655

Informacja: +48 91-481-7500

TWR: +48 91-469-7933

BOZ: +48 91-469-7934

MET: +48 91-481-7613

Lotnisko

Warszawa - Okęcie

EPWA

Wrocław - Strachowice

EPWR

Zielona Góra - Babimost

EPZG

Centralne Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Warszawa-Okęcie

Telefony

Informacja: +48 22-650-2255

Dyżurny Portu: +48 22-650-1555

TWR: +48 22-574-5563

BOZ: +48 22-574-7173

ATIS: +48 22-650-2111

Informacja: +48 71-358-1100

Dyżurny Portu: +48 71-358-1301

TWR: +48 71-358-1371

BOZ: +48 71-358-1372

MET: +48 71-358-1390

Informacja: +48 68-351-2729

Dyżurny Portu: +48 603-958-023

TWR: +48 68-351-2011

+48 22 846-06-82

 

Oznaczenia w tabeli:

TWR - Wieża kontroli lotów

BOZ - Biuro Odpraw Załóg

ATIS - Służba Automatycznej Informacji Lotniskowej

MET - Biuro Osłony Meteorologicznej na danym lotnisku

 


Pozostałe ważne telefony i adresy

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
mazowieckie
Polska / Poland
http://www.ulc.gov.pl

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
+48-500-233-233 (zgłaszanie zdarzeń)
+48-22-630-11-30 (przewodniczący PKBWL)
+48-22-630-11-42 (sekretarz PKBWL)
+48-22-630-11-31 (sekretariat)
+48-22-630-11-44 (sekretariat)
+48 22-630-11-43 (fax)
Strona internetowa PKBWL

WŁADZA METEOROLOGICZNA
Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
mazowieckie
Polska / Poland


Jest taki język, którym posługują się piloci oraz kontrolerzy ruchu lotniczego. To specjalna frazeologia, w której podstawą jest używanie języka angielskiego. W przestrzeni powietrznej danego państwa bowiem znajdują się samoloty linii lotniczych różnych krajów. Każde środowisko posiada swój charakterystyczny język, tak samo lotnictwo ma specjalny alfabet, którym porozumiewa się między sobą. Oto on:


A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

mae39

Przedstawiamy Państwu przykładową korespondencję radiową w języku polskim i angielskim. Jako wzór wybraliśmy przelot Cessną 152 o znakach rejestracyjnych SP-XYZ z Rzeszowa Jasionki (EPRZ) do Krakowa-Balic (EPKK). Zapraszamy do zapoznania się z typową frazeologią potrzebną podczas takiego przelotu. Na końcu materiału zaprezentowaliśmy także sygnały wydawane przez marszałka podczas kołowania.

 

 

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 1. Na ziemi: Przed uruchomieniem silnika

 

Kto

Wyjaśnienie

Po polsku

Po angielsku

P

Samolot znajduje się na płycie lotniska w Rzeszowie. Silnik wyłączony. Pilot jest gotowy do rozpoczęcia lotu. Zgłasza się do organu Delivery (121.900) w Rzeszowie z prośbą o zgodę na lot VFR zgodnie ze złożonym planem lotu.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, lot VFR do Krakowa, gotów do zapisania zgody.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, VFR to Krakow, ready to copy clearance.

DEL

Kontroler organu Delivery wydaje załodze zgodę na lot do Krakowa zgodnie z planem lotu. Zgoda na lot jest tylko do granicy TMA, ponieważ dalsza jego część odbywać się będzie w przestrzeni niekontrolowanej.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, masz zgodę na lot VFR do granicy TMA. Trasa zgodnie z planem. Odlot z pasa 2-7. Po odlocie wykonuj do punktu Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, cleared VFR to TMA boundary via flight plan route. Departure runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000ft, squawk 7000.

P

Pilot powtarza kontrolerowi najważniejsze elementy otrzymanego zezwolenia.

Mam zgodę na lot VFR do granicy TMA. Pas 2-7. Po odlocie punkt Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000, SP-XYZ.

Cleared VFR to TMA boundary. Runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000 feet, squawk 7000, SP-XYZ

DEL

Kontroler potwierdza poprawne powtórzenie zgody przez pilota oraz podaje informację meteorologiczną, a także dalsze instrukcje postępowania.

SP-XYZ, zgoda zapisana poprawnie. W użyciu pas 2-7, wiatr 260 stopni 13 węzłów, CAVOK, temperatura 2-5 punkt rosy 1-5, QNH 1-0-0-2. Przejdź na Rzeszów Wieża, 126.800.

SP-XYZ, readback correct. Runway in use 2-7. Wind 2-6-0 degrees, 1-3 knots, CAVOK, temperature 2-5, dew point 1-5, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower 1-2-6 decimal 8-0-0.

P

Pilot powtarza najważniejsze elementy meteorologiczne oraz potwierdza zmianę częstotliwości.

W użyciu pas 2-7, QNH 1-0-0-2. Przechodzę na Rzeszów Wieża, 126.800, SP-XYZ.

Runway in use 2-7, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower, 1-2-6 decimal 8-0-0, SP-XYZ.

 

 

 


 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 2. Na ziemi: Kołowanie do pasa startowego

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Rzeszów Wieża, 126.800. Prosi o zgodę na uruchomienie silnika.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, proszę o uruchomienie.

Rzeszów Tower, SP-XYZ, request start-up.

TWR

Kontroler z wieży daje zezwolenie na uruchomienie silnika, podaje aktualny czas (w minutach po ostatniej pełnej godzinie) oraz wydaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zezwalam uruchamiać, czas 2-4. Zgłoś gotowość do kołowania.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, start-up approved, time check 2-4. Report when ready to taxi.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody oraz powtarza dalsze instrukcje.

Mogę uruchamiać, zgłoszę gotowość do kołowania, SP-XYZ.

Start-up approved, call you ready to taxi, SP-XYZ.

P

Po uruchomieniu silnika pilot zgłasza gotowość do kołowana.

SP-XYZ, gotów do kołowania.

SP-XYZ, ready to taxi.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na kołowanie do punktu oczekiwania przed pasem 27. Kołowanie ma się odbywać drogą kołowania A (alfa).

SP-XYZ, Wieża, kołuj do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoś gotowość do odlotu.

SP-XYZ, Tower, taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Report ready for departure.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody na kołowanie.

Kołuję do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoszę gotowość do odlotu, SP-XYZ.

Taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Call you ready for departure, SP-XYZ.

P

Po zatrzymaniu się w pozycji oczekiwania przed pasem, pilot zgłasza gotowość do odlotu.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ,
w pozycji oczekiwania przed pasem 2-7, gotów do odlotu.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, holding position runway 2-7, ready for departure.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na zajęcie pasa.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zajmij pas 2-7 i oczekuj.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, line up runway 2-7 and wait.

P

Pilot potwierdza zgodę na zajęcie pasa.

Zajmuję pas 2-7, SP-XYZ.

Lining up runway 2-7, SP-XYZ.

 

 


 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 3. W powietrzu: Start, wznoszenie, lot w przestrzeni kontrolowanej

 

TWR

Po zajęciu pasa przez samolot, kontroler wydaje zgodę na start.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, wiatr 260 stopni, 11 węzłów, pas 2-7, zezwalam startować. Zgłoś w powietrzu.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, wind 2-6-0 degrees, 1-1 knots, runway 2-7, cleared for take-off. Report airborne.

P

Pilot potwierdza zgodę na start.

Startuję, pas 2-7. Zgłoszę w powietrzu, SP-XYZ.

Cleared for take-off, runway 2-7. Call you airborne, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza pomyślne wykonanie startu.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ,
w powietrzu.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, airborne.

TWR

Kontroler podaje czas oraz wydaje instrukcje dotyczące lotu.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, w powietrzu o 3-6. Wznoś do wysokości 3000 stóp, QNH 1-0-0-2. Zgłoś punkt Whiskey.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, airborne at 3-6. Climb altitude 3000 feet QNH 1-0-0-2. Report Whiskey.

P

Pilot powtarza najważniejsze elementy otrzymanej instrukcji.

Wznoszę do wysokości 3000 stóp, QNH 1-0-0-2. Zgłoszę punkt Whiskey, SP-XYZ.

Climbing altitude 3000 feet, QNH 1-0-0-2. Call you over Whiskey, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza osiągnięcie punktu Whiskey na wysokości 3000 stóp.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, punkt Whiskey, 3000 stóp.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, Whiskey, 3000 feet.

TWR

Kontroler potwierdza otrzymanie meldunku oraz wydaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, przyjąłem. Wykonuj do punktu Zulu, zgłoś Zulu. Utrzymuj 3000 stóp.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, roger. Proceed to Zulu, report Zulu. Maintain 3000 feet.

P

Pilot powtarza otrzymane instrukcje.

Wykonuję do Zulu, zgłoszę Zulu. Utrzymuję 3000 stóp, SP-XYZ.

Proceeding to Zulu, call you over Zulu. Maintaining 3000 feet.

TWR

Kontroler w dowolnym momencie może poprosić pilota o podanie przewidywanego czasu nad danym punktem (ETA – Estimated Time of Arrival).

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, podaj przewidywany czas nad punktem Zulu.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, report E-T-A over Zulu.

P

Pilot przekazuje przewidywany czas przylotu nad punkt Zulu (minuty po ostatniej pełnej godzinie).

Przewiduję Zulu o 4-8, SP-XYZ.

E-T-A over Zulu is 4-8 (opcjonalnie: Estimating Zulu at 4-8), SP-XYZ.

TWR

W związku z zaistniałą sytuacją ruchową, kontroler wydaje polecenie zmiany wysokości lotu.

SP-XYZ, Wieża, przyjąłem. Wnoś i utrzymuj 4000 stóp, z powodu ruchu.

(opcjonalnie: Wnoś i utrzymuj 4000 stóp dla separacji).

SP-XYZ, Tower, roger. Climb and maintain 4000 feet due traffic.

(opcjonalnie: Climb and maintain 4000 feet for spacing).

P

Pilot potwierdza otrzymaną instrukcję.

Wznoszę do 4000 stóp, SP-XYZ.

Climbing 4000 feet, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza osiągnięcie punktu Zulu na wysokości 4000 stóp.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, punkt Zulu, 4000 stóp.

Rzeszów Tower, SP-XYZ, Zulu, 4000 feet.

TWR

Kontroler informuje pilota o fakcie, że opuszcza on przestrzeń kontrolowaną i przekazuje organowi FIS.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, opuszczasz moją przestrzeń. Służba kontroli ruchu lotniczego zakończona. Przejdź na Kraków Informacja, 119.275.

SP-XYZ, Rzeszów Tower, you are leaving my airspace. Control service terminated. Contact Krakow Information, 1-1-9 decimal 2-7-5.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Informacja, 119.275, SP-XYZ.

Contact Krakow Information, 1-1-9 decimal 2-7-5, SP-XYZ.

 

 


 

 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 4. W powietrzu: Lot w przestrzeni niekontrolowanej

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość FIS Kraków, 119.275 i nawiązuje pierwszy kontakt z organem informacji powietrznej.

Kraków Informacja, SP-XYZ, jak mnie odbierasz?

Krakow Information, SP-XYZ, how do you read me?

FIS

Informator FIS odpowiada na wywołanie.

SP-XYZ, Kraków Informacja, odbieram na 5, nadawaj.

SP-XYZ, Krakow Information, read you 5, go ahead (opcjonalnie: read you 5, pass your message).

P

Pilot przekazuje informatorowi najważniejsze informacje o locie (informacje o statku powietrznym oraz meldunek pozycyjny)

Kraków Informacja, SP-XYZ, Cessna 152, po minięciu punktu Zulu, z kursem na punkt Delta. Punkt Delta przewiduję o 1-8. Utrzymuję 4000 stóp, QNH 1-0-0-2, squawk 7000.

Krakow Information, SP-XYZ, Cessna 1-5-2, after passing Zulu. Next Delta at 1-8 (opcjonalnie: Next Delta, estimating at 1-8). Maintaining 4000 feet, QNH 1-0-0-2, squawk 7000.

FIS

Informator FIS potwierdza przyjęcie transmisji, a następnie podaje informacje powietrzną.

SYZ, Informacja, QNH regionalne 9-9-9. Squawk Ident.

SYZ, Information, Regional QNH 9-9-9. Squawk Ident.

P

Pilot potwierdza przyjęcie QNH oraz potwierdza nadanie sygnału Ident po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na transponderze.

QNH 9-9-9, squawking Ident, SYZ.

QNH 9-9-9, squawking Ident, SYZ.

FIS

Informator potwierdza identyfikację statku powietrznego na ekranie radaru oraz podaje instrukcje.

SYZ, Information, obserwuję, utrzymuj 4000 stóp. Wykonuj zgodnie z planem. Zgłoś 3 minuty przed punktem Delta.

SYZ, Information, identified, maintain 4000 feet. Proceed according to your flight plan. Report 3 minutes before Delta.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Utrzymuję 4000 stóp. Zgłoszę 3 minuty przed punktem Delta, SYZ.

Maintaining 4000 feet. Call you 3 minutes before Delta, SYZ.

FIS

W dowolnym momencie lotu, Informator FIS może podać informację ruchową.

SP-XYZ, Kraków Informacja, ruch na godzinie 2, odległość 2 mile, przecinający z prawa na lewo, Cessna 172, ten sam poziom. Zgłoś z widocznością ruchu.

SP-XYZ, Krakow Information, traffic 2 o’clock, distance 2 miles, crossing right to left, Cessna 1-7-2, same level. Report traffic in sight.

P

Pilot potwierdza prowadzenie obserwacji ruchowej.

Prowadzę obserwację, SP-XYZ.

Looking out, SP-XYZ.

 

 

 

P

Gdy pilot zauważy zgłaszany mu ruch, informuje o tym fakcie Informatora FIS.

 

 

Gdy pilot nie zauważy zgłaszanego ruchu, również informuje o tym FIS.

Ruch obserwuję, SP-XYZ.

 

 

 

 

 

 

Nie obserwuję ruchu, SP-XYZ.

Traffic in sight. SP-XYZ.

 

 

 

 

 

 

Negative contact, SP-XYZ.

 

FIS

W chwili, gdy sytuacja ruchowa przestaje być konfliktowa, Informator przekazuje statkowi powietrznemu odpowiednią informację.

SP-XYZ, Kraków Informacja, czysty od ruchu.

SP-XYZ, Krakow Information, clear of traffic.

P

Pilot potwierdza otrzymaną informację.

Przyjąłęm, SP-XYZ.

Roger, SP-XYZ.

P

Chcąc powrócić do zaplanowanej wysokości lotu (3000 stóp), pilot informuje FIS o zamiarze zniżania.

Kraków Informacja, SP-XYZ, zniżanie do wysokości 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, descending altitude 3000 feet.

FIS

Informator FIS przyjmuje informację o zniżaniu statku powietrznego.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem. Zgłoś osiągnięcie 3000 stóp.

SP-XYZ, Krakow Information, roger. Report when reaching 3000 feet.

P

Pilot potwierdza otrzymaną instrukcję.

Zgłoszę 3000 stóp, SP-XYZ.

Call you at 3000 feet, SP-XYZ.

P

W chwili osiągnięcia 3000 stóp pilot zgłasza ten fakt Informatorowi FIS.

Kraków Informacja, SP-XYZ¸ 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, 3000 feet.

FIS

Informator potwierdza otrzymanie informacji.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem.

SP-XYZ, Krakow Information, roger.

ATIS

W międzyczasie, podczas dolotu do punktu Delta, pilot odsłuchuje komunikat ATIS z lotniska Kraków-Balice (EPKK). Częstotliwość 126.125.

 

Komunikat ATIS podawany jest zawsze w języku angielskim.

This is Krakow information November. Observation at 1-2-5-0. Expect radar vectoring for ILS/DME approach runway 2-5. Ground is operating, frequency 1-1-8 decimal 1-0-0. Runway is damp, breaking action good. Transition level 8-0. Wind 2-4-0 degrees, 6 knots. Visibility 6 kilometers, mist. Broken 2000 feet. Temperature 2-3, dew point 1-7. QNH 9-9-8 hectopascals. Trend forecast not available. You have received information November.

This is Krakow information November. Observation at 1-2-5-0. Expect radar vectoring for ILS/DME approach runway 2-5. Ground is operating, frequency 1-1-8 decimal 1-0-0. Runway is damp, breaking action good. Transition level 8-0. Wind 2-4-0 degrees, 6 knots. Visibility 6 kilometers, mist. Broken 2000 feet. Temperature 2-3, dew point 1-7. QNH 9-9-8 hectopascals. Trend forecast not available. You have received information November.

P

Pilot, zgodnie z wcześniejszą instrukcją, zgłasza 3 minuty przed punktem Delta.

Kraków Informacja, SP-XYZ, 3 minuty przed punktem Delta, 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, 3 minutes before Delta, 3000 feet.

FIS

Informator potwierdza oraz podaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem. Ustaw squawk 7-4-3-2. Przejdź na Kraków Zbliżanie, 121.075.

SP-XYZ, Krakow Information, roger. Set squawk 7-4-3-2. Contact Krakow Approach, 1-2-1 decimal 0-7-5.

P

Pilot potwierdza zmianę squawku oraz częstotliwości.

Squawk 7-4-3-2. Przechodzę na Kraków Zbliżanie, 121.075, SP-XYZ.

Squawk 7-4-3-2. Contact Krakow Approach, 1-2-1 decimal 0-7-5, SP-XYZ.

 

 


 

 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

 Część 5. W powietrzu: Wlot w przestrzeń kontrolowaną i dolot do lotniska

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Zbliżanie, 121.075 i nawiązuje pierwszy kontakt z organem kontroli ruchu lotniczego. Przy pierwszym kontakcie zaznacza, iż odebrał informację November z systemu ATIS.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, 3 minuty przed punktem Delta, 3000 stóp, squawk 7-4-3-2. Z informacją November.

Krakow Approach, SP-XYZ, 3 minutes before Delta, 3000 feet, squawk 7-4-3-2. Information November.

APP

Kontroler organu zbliżania odpowiada na transmisję.

SP-XYZ, Kraków Zbliżanie, w kontakcie radarowym. Informacja November poprawna, utrzymuj 3000 stóp, QNH 9-9-8. Leć przez Delta-Sierra-Kilo. Zgłoś Sierra.

SP-XYZ, Krakow Approach, radar contact. Information November is correct, maintain 3000 feet, QNH 9-9-8. Proceed via Delta-Sierra-Kilo. Report Sierra.

P

Pilot powtarza otrzymane instrukcje.

Utrzymuję 3000 stóp, QNH 9-9-8. Lecę przez Delta-Sierra-Kilo. Zgłoszę Sierra, SP-XYZ.

Maintaining 3000 feet, QNH 9-9-8. Proceeding via Delta-Sierra-Kilo. Call you over Sierra, SP-XYZ.

P

Osiągając punkt Sierra, pilot zgłasza ten fakt kontrolerowi.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, Sierra, 3000 stóp.

Krakow Approach, SP-XYZ, Sierra, 3000 feet.

APP

Kontroler wydaje dalsze instrukcje.

(wysokość kręgu, tj. 1000 stóp ponad elewację lotniska)

SP-XYZ, Kraków Zbliżanie, zgłoś punkt Kilo. Zniżaj do wysokości kręgu.

SP-XYZ, Krakow Approach, report Kilo. Descend to circuit altitude.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Zniżam do wysokości kręgu, zgłoszę Kilo, SP-XYZ.

Descending to circiut altitude, call you over Kilo, SP-XYZ.

P

W chwili osiągnięcia punktu Kilo, pilot nadaje meldunek pozycyjny.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, Kilo, 1800 stóp.

Kraków Approach, SP-XYZ, Kilo, 1800 feet.

 

 

 


Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 6. W powietrzu: Krąg nadlotniskowy i lądowanie

 

APP

Kontroler zezwala na wejście w krąg nadlotniskowy oraz wydaje dalsze instrukcje.

SYZ, Zbliżanie, wejdź w lewy krąg do pasa 2-5. Zgłoś na pozycji „baseleg”.

SYZ, Approach, join left-hand circuit for runway 2-5. Report on baseleg.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję. (Pozycja „baseleg” – odcinek pomiędzy 3 a 4 zakrętem w kręgu nadlotniskowym).

Wchodzę w lewy krąg do pasa 2-5. Zgłoszę „baseleg”, SYZ.

Joining left-hand circuit for runway 2-5, call you on baseleg, SYZ.

P

Pilot zgłasza pozycję „baseleg”.

Baseleg w lewym do 2-5, SYZ.

Left baseleg runway 2-5, SYZ.

(opcjonalnie: Left base runway 2-5)

APP

Kontroler wydaje dalsze instrukcje.

SYZ, Zbliżanie, kolejność 1. Zgłoś na prostej do pasa 2-5.

SYZ, Approach, number 1. Report on final runway 2-5.

P

Pilot powtarza instrukcję.

Kolejność 1. Zgłoszę prostą do pasa 2-5, SYZ.

Number 1. Call you on final runway 2-5, SYZ.

P

Pilot zgłasza prostą do pasa.

Prosta 2-5, SYZ

Final, runway 2-5, SYZ.

APP

Kontroler nakazuje przejście na częstotliwość Wieży 123.250.

SYZ, przejdź na Kraków Wieża, 123.250.

SYZ, contact Krakow Tower, 1-2-3 decimal 2-5-0.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Wieża, 123.250, SYZ.

Contact Krakow Tower, 1-2-3 decimal 2-5-0, SYZ.

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Wieża, 123.250 i nawiązuje kontakt. Zgłasza prostą do pasa 2-5.

Kraków Wieża, SP-XYZ, prosta do pasa 2-5.

Krakow Tower, SP-XYZ, final, runway 2-5.

TWR

Kontroler z Wieży podaje kierunek i prędkość wiatru oraz wydaje zezwolenie na lądowanie.

SP-XYZ, Kraków Wieża, wiatr 250 stopni, 5 węzłów. Pas 2-5 zezwalam lądować.

SP-XYZ, Krakow Tower, wind 2-5-0 degrees, 5 knots. Runway 2-5 cleared to land.

P

Pilot powtarza zezwolenie na lądowanie.

Ląduję, pas 2-5, SP-XYZ.

Cleared to land, runway 2-5, SP-XYZ.

TWR

Po zakończonym dobiegu na pasie 2-5 kontroler podaje czas oraz wydaje instrukcje dotyczące opuszczenia pasa.

SYZ, Wieża, na ziemi o 2-4. Zwolnij pierwszą w lewo, droga kołowania Charlie.

SYZ, Tower, on the ground at 2-4. Vacate first to the left. Taxiway Charlie.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Zwolnię w lewo, droga kołowania Charlie, SYZ.

Vacating to the left, taxiway Charlie, SYZ.

P

Po przekroczeniu lini oczekiwania przed pasem, pilot zgłasza jego opuszczenie.

Pas zwolniony, SYZ.

Runway vacated, SYZ.

TWR

Kontroler nakazuje przejście na częstotliwość Kraków Ground, 118.100.

SYZ, Wieża, przyjąłem. Przejdź na Kraków Ground, 118.100.

SYZ, Tower, roger. Contact Krakow Ground, 1-1-8 decimal 1-0-0.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Ground, 118.100, SYZ.

Contact Krakow Ground, 1-1-8 decimal 1-0-0, SYZ.

 

 

 


Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 7. Na ziemi: Kołowanie na płytę lotniska

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Ground 118.100 i nawiązuje kontakt, prosząc o kołowanie do miejsca parkingowego.

Kraków Ground, SP-XYZ, pas zwolniony przez Charlie. Proszę o kołowanie w celu zaparkowania.

Krakow Ground, SP-XYZ, runway vacated via Charlie. Request taxi for parking.

GND

Kontroler organu „Ground” wydaje instrukcje kołowania.

SP-XYZ, Kraków Ground, kołuj do stanowiska 7 przez Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa.

SP-XYZ, Krakow Ground, taxi to stand number 7 via Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję kołowania.

Kołuję do stanowiska 7 przez Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa, SP-XYZ.

Taxi to stand number 7 via Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa, SP-XYZ.

GND

Gdy pilot zbliża się do przydzielonego mu stanowiska, kontroler informuje go, że na stanowisku czeka marszałek, który pomoże odpowiednio ustawić samolot na parkingu.

SP-XYZ, Stanowisko 7, zgłoś z widocznością marszałka.

SP-XYZ, Stand number 7, report marshaller in sight.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Stanowisko 7, zgłoszę z widocznością marszałka, SP-XYZ.

Stand number 7, call you marshaller in sight, SP-XYZ.

P

Pilot widzi marszałka i zgłasza to kontrolerowi.

Z widocznością marszałka, SP-XYZ.

Marshaller in sight, SP-XYZ.

GND

Kontroler „przekazuje” pilota marszałkowi.

SP-XYZ, przyjąłem. Kołuj według jego instrukcji.

SP-XYZ, roger. Taxi according to his instructions.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Kołuję według jego instrukcji, SP-XYZ.

Taxi according to his instructions, SP-XYZ.

Na tym etapie dalsza łączność radiowa przeważnie nie jest już konieczna. Marszałek wydaje instrukcje kołowania w celu zaparkowania samolotu na stanowisku postojowym.

Niezbędna jest znajomość sygnałów stosowanych przez marszałków do kierowania ruchem
na płycie postojowej lotniska.

 

 


 

Marszałek (sygnalista, ang. marshaller) jest osobą na lotnisku, której zadaniem jest pomoc w ustawieniu statku powietrznego na stanowisku postojowym. Wydają oni sygnały wzrokowe (za pomocą rąk lub trzymanych w nich pałeczek) będące instrukcjami dotyczącymi manewrowania samolotów (oraz śmigłowców) na płycie postojowej lotniska. Każdy pilot powinien znać znaczenie poszczególnych gestów by sprawnie i bezkolizyjnie współpracować z marszałkiem.

 

Sygnał

Znaczenie

1

 

Postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami sygnalisty.

 

(Podniesiona prawa ręka nad głowę z pałeczką skierowaną do góry; poruszanie skierowaną w dół pałeczką trzymaną w lewej ręce w kierunku ciała).

 

 2

 

 

To stanowisko (tu).

 

(Podnoszenie rąk, w pełni wyprostowanych, nad głowę z pałeczkami skierowanymi do góry).

 

 3

 

Kierować się do następnego sygnalisty (lub we wskazanym kierunku).

 

(Obydwie ręce skierowane do góry, opuszczane i wyciągane przed siebie, pałeczkami wskazując kierunek do następnego koordynatora ruchu naziemnego lub strefy kołowania).

 4

 

Poruszaj się do przodu.

 

(Ramiona lekko rozwarte, dłonie zwrócone do tyłu, a następnie poruszanie ramionami do góry i do tyłu od wysokości barków).

 5

 

Skręć w lewo (z punktu widzenia pilota).

 

(Prawe ramię skierowane w dół, lewe ramię poruszane do góry i do tyłu. Szybkość ruchu ramienia wskazuje prędkość zakrętu).

 6

 

Skręć w prawo (z punktu widzenia pilota).

 

(Lewe ramię skierowane w dół, prawe ramię poruszane do góry i do tyłu. Szybkość ruchu ramienia wskazuje prędkość zakrętu).

 7

 

Zatrzymanie zwykłe.

 

(W pełni rozciągnięte ręce z pałeczkami pod kątem 90 stopni do tułowia i powolne podnoszenie ich nad głowę, aż do skrzyżowania pałeczek).

 

 8

 

Zatrzymanie awaryjne.

 

(Szybko wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, krzyżując pałeczki).

 

 9

 

Włącz hamulce.

 

(Podniesiona ręka z otwartą dłonią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt wzrokowy z załogą statku powietrznego, zacisnąć pięść. Nie ruszać aż do momentu otrzymania potwierdzenia (kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego).

 10

 

Zwolnij hamulce.

 

(Podniesiona ręka z zaciśniętą pięścią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt wzrokowy z załogą statku powietrznego, otworzyć dłoń. Nie ruszać aż do momentu otrzymania potwierdzenia (kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego).

11

 

Podstawki podłożone.

 

(W pełni wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, przesuwanie pałeczkami do siebie aż do ich zetknięcia. Zaczekać na potwierdzenie od załogi statku powietrznego).

 12

 

Podstawki usunięte.

 

(W pełni wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, odsuwanie pałeczek od siebie. Nie usuwać podstawek bez potwierdzenia od załogi statku powietrznego).

 

 13

 

Uruchomić silnik(i).

 

(Lewe ramię podniesione nad głową, z pałeczką lub z odpowiednią liczbą wyprostowanych palców, dla wskazania numeru silnika, który ma być uruchomiony oraz kołowy ruch prawej ręki na poziomie głowy).

 

 14

 

Wyłączyć silniki(i).

 

(Jedno z ramion podniesione do poziomu barku, dłoń na przeciw gardła, zwrócona w dół, a następnie poruszanie tym ramieniem na boki, przy czym pozostaje ono zgięte).

 

15

 

Zmniejsz prędkość.

 

(Ramiona opuszczone w dół, dłonie zwrócone do ziemi, a następnie kilkakrotne poruszanie nimi w górę i w dół).

 allright

 

Potwierdzenie/Wszystko w porządku.

 

(Prawe przedramię podniesione od łokcia, kciuk wyprostowany).

 
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ GOBLL WE WROCŁAWIU
 
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 108-110
50-348 WROCŁAW
Link do strony

Telefony:

Rejestracja i sekretariat (71) 328 28 92
Księgowość (71) 792 40 93
Fax: (71) 792 40 91
 
GODZINY OTWARCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
7:30 - 20:00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
(71) 328 28 92

 

 
 
***
DOJAZD DO CML GOBLL AP

Linie tramwajowe z Dworca PKP i PKS 0L i 9

(czas dojazdu - ok. 15-25 min.)

z Portu Lotniczego Wrocław
autobus 406 do Dworca Głównego PKP

 

Jak każda inna pasja tak i lotnictwo ma w księgozbiorach bogaty dorobek. Warto tu wspomnieć choćby takich pisarzy jak Janusz Meissner, Bohdan Arct, czy niezapomnianą lekturę Arkadego Fiedlera "Dywizjon 303", który przeszedł do klasyki literatury lotniczej. W tym dziale będziemy prezentować Państwu nowości oraz recenzje książek lotniczych, a także podręczniki przydatne w czasie szkolenia do licencji lotniczej.Tytuł i recenzja Autor
   

"Ciężar nieważkości - opowiadania pilota-kosmonauty"

Mirosław Hermaszewski
   

"Żądło Genowefy" i "L- jak Lucy"

Janusz Meissner
   

"Niebo w ogniu"

Bohdan Arct
   

"Krajobraz podniebny"

Tomasz Pacan
   

***

Podręczniki lotnicze - opis Autor
/Wydawnictwo
   

Album szkolenia lotniczego

Lech Szutowski
   
Poradnik Pilota Samolotowego Lech Szutowski
   

Podręcznik pilota samolotowego

Jerzy Domicz
Lech Szutowski
   

Meteorologia dla pilota samolotowego

Piotr Szewczak
   
Budowa i Pilotaż Samolotów Lekkich Lech Szutowski
   
Aviation Dictionary
słownik dla pilotów w j. ang.
wyd. Jeppesen
   
A&P Technician General Textbook wyd. Jeppesen


Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem lotniczym o bogatych tradycjach i wielkim dorobku sportowym, szkoleniowym i wychowawczym. Swoją działalnością obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Aeroklub Polski wyszkolił i wychował wieluset mistrzów Polski, Europy i świata, wielokrotnych medalistów i zdobywców rekordów międzynarodowych i krajowych, uhonorowanych tytułami Mistrzów Sportu i zasłużonych Mistrzów Sportu. Polscy lotnicy sportowi rokrocznie odnoszą liczne sukcesy w sporcie szybowcowym, samolotowym, spadochronowym, balonowym, lotniowym, mikrolotowym i paralotniowym, a także w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. W tych wszystkich dyscyplinach zdobyli oni znacznie ponad 860 medali, w tym ponad 700 tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich indywidualnych i drużynowych.

Aeroklub Polski jest organizacją sołeczną o wysokiej użyteczności, kultywującą najpiękniejsze tradycje wielu lotniczych pokoleń Polaków. Niemal od zarania swego istnienia działa na rzecz obronności kraju i uczestniczy w świadczeniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

W skład struktury organizacyjnej Aeroklubu Polskiego wchodzi 61 Aeroklubów Regionalnych, dwie Centralne Szkoły - Szybowcowa w Lesznie i Górska Szybowcowa na Żarze, a także Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu i Biuro Zarządu AP w Warszawie. Ważnym ogniwem stowarzyszenia są Kluby Seniorów Lotnictwa na czele z Radą Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego.

***
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz art. 99 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz § 23 i § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U Nr 168, poz. 1637) ustalam następujące terminy, miejsca, formę i zakres egzaminów teoretycznych w 2014 roku.

 1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

 1. 1. Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

Termin egzaminu Miejsce egzaminu Forma egzaminu Zakres egzaminu
13.01         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 3.02         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 3.03         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
31.03        godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 5.05         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 2.06         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
30.06        godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
        - - - -
8.09          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
6.10          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
3.11          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
1.12          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

) Dalej jako „ULC”

*) 1. egzaminy teoretyczne na licencje:

FDL – licencja dyspozytora lotniczego

S-ATCL – licencja praktykanta kontrolera ruchu lotniczego wraz z uprawnieniami do niej wpisywanymi

2. egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej

inne uprawnienia wpisywane do licencji

**) 1. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Centralnego Banku Pytań (CQB – 15) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

(EASA) (od 9/04/2012 wg ECQB 01) na licencje:

ATPL(A) – licencja pilota liniowego samolotowego

ATPL(H) – licencja pilota liniowego śmigłowcowego

CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego

CPL(H) – licencja pilota śmigłowcowego zawodowego

IR(A) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (samoloty)

IR(H) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (śmigłowce)

2. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

PL(G) – licencja pilota szybowcowego

PL(FB) – licencja pilota balonu wolnego

PPL(A) – licencja pilota turystycznego samolotowego

PPL(H) – licencja pilota turystycznego śmigłowcowego

  1. 2. Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

Termin egzaminu Miejsce egzaminu Forma egzaminu Zakres egzaminu
14-24.01   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania  **)
 4-14.02   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania  **)
 4-14.03   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 1-11.04   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 6-16.05   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 3-13.06   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 1-11.07   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
        - - - -
9-19.09    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
7-17.10    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
4-14.11    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
2-12.12    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

 1. Zgodnie z pkt 9 obwieszczenia nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r. (Dz. Urz. ULC Nr 11, poz. 106) nie organizuje się sesji w sierpniu 2014 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

 1. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu wprowadzono informatyczny system planowania. Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej - po uprzedniej analizie wniosku kandydata i spełnieniu przez niego wymogów formalnych dopuszczających do egzaminu teoretycznego.

 1. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

 1. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów - po uprzedniej weryfikacji wniosków o wydanie świadectwa kwalifikacji przez inspektora w ULC.

 1. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla personelu lotniczego wg wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

L.p

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon

1

Ośrodek Egzaminacyjny ULC

ul. Flisa 2 02-247 Warszawa

(0-22) 520-74-31

2

Ośrodek Egzaminacyjny EuroLOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

(0-22) 606-97-80

3

Ośrodek Egzaminacyjny EXIN

ul. Żwirki i Wigury 49 21-040 Świdnik

(0-81) 751-34-26

4

Ośrodek Egzaminacyjny OKL

Jasionka 915 36-001 Trzebownisko

(0-17) 771 33 00

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

8. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego wg wymogów ICAO dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego przeprowadzane będą w terminach ustalanych każdorazowo z danym ośrodkiem w:

L.p

Nazwa Ośrodka

Adres

Termin  sesji                  

Telefon

1

Ośrodek Egzaminacyjny ULC

ul. Flisa 2 02-247 Warszawa

I i III czwartek każdego miesiąca

(0-22) 520-74-31

2

Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

każdy wtorek i czwartek

(22) 574-56-38

3

Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303/12,

08-521 Dęblin

każda środa i piątek

(81) 551-77-85

Źródło: www.ulc.gov.pl