W skrócie:

Warunki uzyskania Licencji Pilota Samolotowego - Turystycznego:
1. 45 h nalotu i ukończony program szkolenia
2. uzyskanie Świadectwa Radiooperatora w służbie lotniczej przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej
3. zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed LKE (Lotnicza Komisja Egzaminacyjna) - Urząd Lotnictwa Cywilnego

Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A)
to świadectwo kwalifikacyjne, które pozwala posiadaczowi pełnić funkcję pilota samolotu. To licencja niekomercyjna, która nie uprawnia pilota do przewozu osób w celach zarobkowych. Warunki, jakie musi spełniać pilot, są zależne od kraju, na terenie którego samolot się znajduje w danej chwili.
Zgodnie z ICAO, pilot może latać maszyną turystyczną po pomyślnym ukończeniu kursu oraz wylataniu co najmniej 40 godzin, zakończonym testem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

Wyróżniamy różne typy licencji, wydawanych dla głównych kategorii: samoloty z silnikiem tłokowym; helikoptery; balony; inne statki powietrzne. PPL(A) jest wydawana zgodnie z JAR (wspólne przepisy europejskie). Licencja zawiera określoną liczbę podkwalifikacji lub ocen i szczegółowo określone przywileje.

Warunki uzyskania licencji PPL(A).
Samolotowa licencja turystyczna PPL(A) to pierwszy szczebel w karierze pilota samolotów. Wcześniejszy to tylko pilot - uczeń. Po uzyskaniu uprawnień JAR-PPL, można pilotować samolot na terenie całej Unii Europejskiej. Posiadanie takowej licencji jest wymagane do ubiegania się o uprawnienia wyższego stopnia, z licencją zawodową włącznie.
Kurs składa się z minimum 45 godzin lotów, w tym 35 z instruktorem oraz 10 godzin lotów samodzielnych, w tym 5 godzin lotów długodystansowych.
Kurs dla pilota samolotu turystycznego składa się z zajęć teoretycznych z zakresu prawa lotniczego, nawigacji i komunikacji radiowej, meteorologii, możliwości i ograniczeń człowieka, ogólnej wiedzy o sprzęcie lotniczym i głównych zasadach pilotażu, łączności oraz osiągów i planowania lotu.
Przed rozpoczęciem lotów samodzielnych wymagane są badania medyczne przeprowadzone w konkretnym, wskazanym przez ULC ośrodku medycznym.

Na szkolenie do Licencji PPL(A) składają się 3 zadania:
1. Loty po kręgu i do strefy
2. Loty zapoznawcze według wskazań przyrządów
3. Przeloty VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym

Nauka praktyczna latania w warunkach polskich obejmuje około 130 lotów na samolocie w czasie ok. 50 godzin dla początkujących. Przyszły pilot musi mieć ukończone 17 lat

Należy pamiętać, że licencja PPL(A) uprawnia do pełnienia bez wynagrodzenia funkcji: pilota - dowódcy samolotu nieużywanego za opłatą oraz drugiego pilota - na wszystkich samolotach, które nie są używane odpłatnie. Uprawnienia te dotyczą samolotów jednosilnikowych lądowych o masie startowej do 5700kg, na zasadach VFR (Visual Flight Rules - loty z widocznością).
Podstawowym aktem prawnym w RP regulującym kwestie szkolenia i wydawania licencji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/Transportu z 2003 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów na PPL(A) znajdują się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Polecamy także "Poradnik Pilota Samolotowego" (wyd. AVIA-TEST) autorstwa śp. Lecha Szutowskiego, pilota i instruktora samolotowego. Dodać tu należy, iż Lech Szutowski był instruktorem samolotowym i szybowcowym I klasy. Wylatał ponad 7000 godzin. Miał 50 lat praktyki lotniczej w lotnictwie wojskowym i w aeroklubach zielonogórskim, poznańskim i bydgoskim. Był także egzaminatorem lotów praktycznych Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

TU ZROBISZ LICENCJĘ PPL(A)...


Sumaryczna liczba godzin szkolenia teoretycznego dla szkolenia stacjonarnego i zaocznego

Lp

Przedmiot wykładany

Pilot samolotowy turystyczny PPL(A)

A) Uczniowie – piloci bez przygotowania lotniczego

B) Uczniowie – piloci, którym zaliczono wcześniejszą praktykę lot.

Stacjonarne (S)

Zaoczne (Z)

Stacjonarne (S)

Zaoczne (Z)

I

Prawo lotnicze, zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego, przepisy JAA

18

8

10

6

II

Ogólna wiedza o samolocie

22

10

12

8

III

Osiągi i planowanie lotu

10

4

5

4

IV

Człowiek, możliwości, ograniczenia

6

4

3

2

V

Meteorologia

20

8

10

6

VI

Nawigacja

22

10

12

8

VII

Procedury operacyjne

4

2

2

2

VIII

Zasady lotu

20

8

12

6

IX

Łączność

6

4

4

3

X

Ogólne bezpieczeństwo lotów

2

2

2

1

Razem

130

60

72

46

 

A) Uczniowie – piloci bez przygotowania lotniczego;

B) Uczniowie – piloci którym zaliczono wcześniejszą praktykę lotniczą. (patrz A.1.3.2)

S – szkolenie stacjonarne;

Z – szkolenie zaoczne;


Tabela wykonana przez szkoleniowców Aeroklubu Częstochowskiego