Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. - Bydgoszcz

 

W Zakładach bydgoskich od początku ich istnienia remontowano niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych w polskim lotnictwie. Bydgoskie zakłady istnieją ponad 60 lat. Ich historia sięga roku 1945, a zalążkiem były 817 ruchome lotnicze warsztaty polowe stacjonujące w 1945 r. w Bydgoszczy.

 

W 1946 roku następuje zmiana nazwy zakładu na Lotnicze Warsztaty Nr 1, wtedy też następują w zakładach pierwsze modernizacje i remonty samolotów odrzutowych i kolejna zamiana nazwy - tym razem na Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 2, którą posługiwano się do 1982 r.

 

Historia

W 1948 roku zakłady zostają zreorganizowane i przekształconew Lotnicze Warsztaty Nr 2. Wykonywano remonty samolotów Po-2, Jak 3 i 9 oraz Ił-2.

W 1966 rozpoczyna się w zakładach produkcja eksportowa. Dwa lata później z inicjatwy ppłk inż. H. Misiaka założone zostaje tam Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.

W 1982 roku Lotnicze zakłady Remontowe zmieniają ponownie nazwę na Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2. Rok 1989 przyniósł ze sobą nagrodę zespołową NOT II stopnia za kompleksowe opracowanie techniczne i uruchomienie remontu głównego samolotu Su-22.

W roku 1998 otrzymują nagrodę I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie techniki za opracowanie i uruchomienie remontu średniego samolotu MiG-29 i MiG-29 UB.

Kolejna nagroda to rok 2002 - nagroda I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie techniki za opracowanie i doposażenie samolotów Su-22 i MiG-29 w system nawigacji obszarowej GPS oraz w nawigacyjny system odległościowo kątowy TACAN.

Ważnym momentem w tym samym roku jest podpisanie memorandum o współpracy przemysłowej z szwedzką firmą SaaB AB oraz LOCKHEED MARTIN - USA oraz podpisanie umowy dotyczącej stałej współpracy przy remoncie i eksploatacji samolotów MiG-29.

Mocno utytułowany zakład w 2003 roku otrzymuje także nagrodę DEFENDER podczas XI Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach za przedstawienie doposażenia samolotów Su-22 i MiG-29 w systemy GPS/TACAN/VOR/ILS.

Od początku istnienia w zakładach remontowano samoloty począwszy od MiG-15, MiG-17, UT MiG-15, Lim-1, Lim-2, SB Lim-2, TS-11, Su-22, MiG-29. Z usług zakładu WZL-2 korzystali odbiorcy z Syrii, Egiptu, Niemieckiej Republiki Demokratycznej (MiG-15, MiG-17) i Republiki Federalnej Niemiec (Su-22M4) oraz Indii (TS-11 Iskra).

 

Zakłady posiadają certyfikaty

- PN ISO 9001: 2001 - dotyczy spełnienia wymagań normy w zakresie: projektowania, modernizacji statków powietrznych oraz urządzeń do ich napraw, obsług i modernizacji

- AQAP-2110:2004 - dotyczy zdolności do uczestniczenia w dostawach dla armii NATO objętych procesem rządowego zapewnienia jakości

- Certyfikat Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej PART-145 - uprawnia do wykonywania obsługi technicznej cywilnego sprzętu lotniczego

- Certyfikat Systemu Jakości (z zachowaniem kryteriów WSK) na: projektowanie modernizacji statków powietrznych oraz urządzeń do ich napraw, obsług i modernizacji, naprawę, obsługę i modernizację statków powietrznych oraz ich elementów, wytwarzanie części lotniczych w ramach napraw i obsług sprzętu lotniczego


Oferta

Lotnictwo wojskowe

Lotnictwo cywilne

Usługi mechaniczne

Remont urządzeń i agregatów

Obróbka galwaniczna

Powłoki malarskie

Badanie odporności korozyjnej

Usługi grawerskie

Produkcja wiązek

Badania nieniszczące

Usługi projektowe

Usługi metrologiczne

Produkcja pojemników transportowych

Produkcja przewodów ciśnieniowych

Pomiary przemysłowe

 

Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Obrony Narodowej, jednak kwestie ekonomiczne regulowane są prawami gospodarki rynkowej.

Minione lata transformacji rodzimej gospodarki WZL-2 pokonały ciężką i wytężoną pracą, co dziś owocuje dobrymi wynikami ekonomicznymi i stwarza korzystne perspektywy.

Kadrę WZL-2 stanowią pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz wieloletniej praktyce eksploatacyjnej i produkcyjnej.

Obecnie bydgoskie WZL-2 są niezawodnym, krajowym liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi i modernizacji sprzętu lotniczego. Poszczycić się również mogą sukcesami na polu konstrukcyjno-badawczym o czym świadczy szereg wdrożonych rozwiązań technicznych i otrzymane wyróżnienia.

 

W WZL-2 podejmowane są przedsięwzięcia modernizacyjne i organizacyjne, mające na celu rozbudowę i unowocześnienie zaplecza produkcyjnego zakładu i dostosowanie jego struktury do nowych zadań takich jak np. budowa centralnej bazy obsługowej i logistycznej dla samolotu F-16 eksploatowanego w Polskich Siłach Powietrznych.

JW