POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o.
MIELEC


Mieleckie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. są największym w Polsce producentem samolotów, tj. statków powietrznych z płatem stałym. PZL Mielec to firma, która kontynuuje zapoczątkowane ponad 70 lat temu tradycje przemysłu lotniczego w Polsce południowo-wschodniej. Decyzją Rządu II RP zbudowano w Mielcu jeden z zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego ( COP ) – Wytwórnię Płatowców Nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych, wyposażonego w ok. 150 najnowocześniejszych na owe czasy obrabiarek. Od marca 1939r. zakład montował nowoczesne bombowce PZL-37 Łoś, uruchomiono także produkcję części oraz przygotowanie wytwarzania kilku innych typów samolotów, takich jak: „Karaś”, „Sum” i „Jastrząb”. Po wybuchu II WŚ i zajęciu Mielca przez wojska okupacyjne, zakład przemianowano na Flugzeugwerk Mielec, gdzie m.in. remontowano niemieckie bombowce.

Po wojnie zakład powrócił na krótko do nazwy Państwowe Zakłady Lotnicze Nr. 1 w Mielcu (uzupełnionej w 1947r. o człon „Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Zakład Nr.1 w Mielcu”), kontynuując działalność związaną z remontami samolotów radzieckich (Jak-3, Jak-9, Po-2, Li-2, Ił-2), niemieckich (Me-108, Focke-Wolf ), amerykańskich i angielskich (DC-3, Cessna, Caudron, Goeland ). tworzono jednocześnie w Mielcu zręby rodzimej produkcji lotniczej, np. samolot szkolno-łącznikowy PZL S-1, CSS-10A i C, LWD Szpak-4T, CSS-13, LWD „Junak”, szybowce „Salamandra”. W latach powojennych uruchomiono także produkcję wielu wyrobów z branży motoryzacyjnej, np. motocykle oraz autobusy i wozy strażackie na podwoziach typu Leyland, a także wyroby na potrzeby gospodarstw domowych. W 1949r. nazwę zmieniono na Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Pod ta ostatnią nazwą, do której dodano „PZL-Mielec”, firma funkcjonowała do 1999r. jako przedsiębiorstwo wielobranżowe, którego zakłady produkowały samoloty, silniki wysokoprężne, wagoniki kolejki linowej na Kasprowy Wierch (1959r. ), samochody małolitrażowe „Mikrus” (1957r. – 1960r., łącznie 1728 sztuk) oraz wózki golfowe „Melex”. W 1953r. rozpoczęto licencyjną produkcję samolotów Lim-2 (MIG-15), a od 1955r. – Lim-5 (MIG-17F ). W 1957r. wyprodukowano prototyp samolotu S-4 „Kania”, przeznaczonego do holowania szybowców oraz zapoczątkowano seryjne wytwarzanie samolotu szkolno-treningowego TS-8 „Bies” i Lim-5P. W 1958r., utworzenie zakładowego Ośrodka Konstrukcji Lotniczych zaowocowało stworzeniem własnej konstrukcji samolotu sportowego M-2, a w 1959r. skonstruowano i oblatano w Mielcu prototyp pierwszego, całkowicie metalowego szybowca M-3 „Pliszka” . W tym samym roku uruchomiono także w Mielcu licencyjną produkcję samolotu An-2, którego dostawy do ZSRR rozpoczęto w roku 1961. Ogólna liczba egzemplarzy tego samolotu wyprodukowanych w Mielcu wyniosła ok. 12 tysięcy.

W 1963r. rozpoczęła się w Mielcu produkcja seryjna samolotu szkolno-treningowego TS-11 „Iskra” konstrukcji inż. Tadeusza Sołtyka. Samolot ten zdobył uznanie zarówno Polskich Sił Powietrznych jak i Air Force Indii (sprzedano tam 50 samolotów tego typu ), a łączna wielkość produkcji osiągnęła 423 sztuki.

W latach 1970 – 1980 produkcja lotnicza WSK „PZL-Mielec” przeznaczona była głównie na rynek ZSRR i innych krajów Bloku Wschodniego, a firma uzyskała specjalizację w zakresie samolotów rolniczych. Współpraca dotyczyła także biur konstrukcyjnych, a w efekcie wdrożono do produkcji seryjnej w Mielcu jedyny na świecie odrzutowy samolot rolniczy M-15 „Belfeger”, ale doświadczenia zdobyte w pracach konstrukcyjnych przy tym wyrobie pozwoliły na stworzenie doskonałej konstrukcji własnej – samolotu M18 „Dromader” przez zespół pod kierunkiem inż. Józefa Oleksiaka. Na bazie tej konstrukcji powstała cała rodzina „Dromaderów”: od „Dromadera Mikro”, poprzez M21 „Dromadera Mini” do M24 „Dromadera Super”. Do produkcji seryjnej, jako najbardziej optymalny, wszedł oryginalny M18 w udoskonalonej odmianie „B” i pozostaje nadal w produkcji. W tym samym czasie zakład wytwarzał wielkie zespoły usterzeń do samolotów pasażerskich Ił-82 i Ił-96. W 1981r. oblatano prototyp „taksówki powietrznej” - samolotu M20 „Mewa”, zbudowanego w oparciu o zespoły licencyjne samolotu Piper Seneca II, a w lipcu 1984r. wykonano próbny lot pierwszego, zbudowanego w Mielcu samolotu Antonow An-28, który wkrótce wszedł do seryjnej produkcji (\wyprodukowano ogółem ok. 170 samolotów tego typu). Samoloty te, w większości dostarczone do ZSRR, wykorzystano także do budowy wersji przeznaczonej na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych i oznaczonej jako „Bryza”. Dwa lata później, w 1986r. swój pierwszy lot odbył prototyp samolotu M26 „Iskierka”, samolot przeznaczony do szkolenia selekcyjnego pilotów wojskowych, treningu i sportów lotniczych. Od połowy lat 1980-tych prowadzono w Mielcu prace w ramach programu samolotu szkolenia zaawansowanego/lekkiego samolotu szturmowego I-22 „Iryda” zaprojektowanego przez Instytut Lotnictwa w Warszawie jako następca dla TS-11. Ogółem wyprodukowano 17 maszyn reprezentujących model podstawowy I-22 oraz modele M-93 i M-96.

W 1995r. ze struktur holdingu WSK „PZL-Mielec” S.A. wydzielono Zakład Lotniczy „PZL Mielec” Sp. z o.o., który przejął w całości produkcję lotniczą. W Biurze Konstrukcyjnym ZL opracowano, na bazie samolotu An-28, projekt nowego samolotu klasy „commuter” o charakterystykach krótkiego startu i lądowania (STOL), wyposażonego w zespół napędowy (silnik Pratt & Whitney Canada PT6A-65B, 5-cio łopatowe śmigło Hartzell) oraz wyposażenie pilotażowe i nawigacyjne produkcji zachodniej, głównie USA. Samolot, o oznaczeniu M28 i nazwie handlowej ”Skytruck”, przeznaczony był do sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Już w 1995r M28 uzyskał polskie świadectwo typu i od 1996r. zdobywał kolejne kontrakty handlowe.

19 października 1998r., gdy trwały jeszcze procedury upadłościowe ZL „PZL Mielec” Sp. z o.o. i WSK „PZL-Mielec” S.A., powstały Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., które przejęły poprzez zakup od ZL prawa produkcyjne do samolotów M28 Skytruck, M28B Bryza, M18 Dromader i M26 Iskierka, prawa do obsługi samolotów An-2, M20, TS-11 i An-28. Nowy „PZL” podjął także intensywne działania na rzecz zwiększenia swego udziału w międzynarodowych programach kooperacji lotniczej, współpracując m.in. z BAe Systems, Boeing, PWC, Lockheed Martin. Zakłady wkrótce uzyskały niezbędne świadectwa typu, certyfikaty jakościowe, zatwierdzenia, licencje i koncesje, w tym m.in. certyfikaty EASA (europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) dla swej Organizacji Projektującej, Produkcyjnej i Obsługowej, a także certyfikat FAA ( USA ) dla samolotu M28 Skytruck (2004r.), osiągając pełną zdolność do prowadzenia działalności firmy lotniczej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Nowy rozdział w historii przemysłu lotniczego w Mielcu otwarto 16 marca 2007r. w wyniku sprzedaży przez dotychczasowego właściciela Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 100% udziałów firmie United Technologies Holdings, spółce zależnej United Technologies Corporation, znanego na świecie koncernu grupującego przedsiębiorstwa wiodące w zakresie nowoczesnych technologii, organizacji i efektywności produkcji oraz etyki biznesowej, takie jak: Sikorsky Aircraft Corp., Pratt & Whitney czy Otis. Sikorsky, czołowy na świecie producent śmigłowców przejął bezpośrednią kontrolę nad PZL Mielec, realizując inwestycje prowadzące do modernizacji zakładu i podniesienia jego możliwości produkcyjnych do poziomu umożliwiającego sprostanie wyzwaniom międzynarodowej konkurencji i podjęcie nowej produkcji związanej z programem śmigłowca Black Hawk™. Końcem 2008r. PZL Mielec wyprodukuje 2 pierwsze kabiny do najnowszej wersji „M” tego śmigłowca. Wielkość produkcji tego kompletnego segmentu kadłuba wzrastać w kolejnych latach. Równolegle w PZL Mielec prowadzone są prace zmierzające do szybkiego wdrożenia do produkcji seryjnej śmigłowca „Black Hawk” w odmianie przeznaczonej na rynki międzynarodowe i oznaczonej jako S-70i. Pierwszy egzemplarz tego wyrobu zostanie wyprodukowany w Mielcu w 2010r., a seryjna produkcja rozpocznie się w 2011r.


Wyroby PZL Mielec:


Samoloty

M28 Skytruck

M28B Bryza

M18 Dromader


Programy międzynarodowej kooperacji lotniczej

Sikorsky Aircraft Corp.

Spirit Aerosystems

SAAB

GKN Aerospace

Pratt&Whitney Canada

Dawniej

 

 • PZL.37 Łoś
 • CSS-13
 • Lim-1
 • Lim-2
 • Lim-5
 • Lim-6
 • An-2
 • TS-11 Iskra
 • PZL M-15 (Belphegor)
 • PZL M-96 Iryda

Dziś
 • PZL M18 Dromader
 • PZL M26 Iskierka
 • PZL M28 Skytruck
 • PZL M28B Bryza

Śmigłowce
    Wdrażane
 • UH-60 Black Hawk

Dawniej produkowano także wyroby nie związane z lotnictwem:
 • Samochód Mikrus
 • AGD
 • wagoniki kolejki górskiej
 • OR Mielec