logo pwc

Firma Pratt & Whitney Kalisz jest jednym z zakładów kanadyjskiej firmy Pratt & Whitney Canada Inc., będącej światowym liderem w zakresie projektowania, wytwarzania i serwisowania silników lotniczych silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej oraz śmigłowców. Spółka Pratt & Whitney Kalisz (PWK) powstała w 1992 roku. Pratt & Whitney Kalisz jest częścią korporacji United Technology Corporation. Obecnie PWK zatrudnia ok 1500 Pracowników. Spółka odnotowuje stały, dynamiczny rozwój. 97% produkcji to eksport do Pratt & Whitney Canada.

Spółka Pratt & Whitney Kalisz produkuje części do silników lotniczych. Podstawowe rodzaje produkowanych części to:

 • jarzma reduktorów planetarnych,
 • aparaty kierujące sprężarek osiowych,
 • labirynty uszczelniające turbin,
 • koła zębate pomp olejowych,
 • wałki zębate skrzynek napędów,
 • sworznie reduktorów planetarnych,
 • sprzęgła,
 • koła zębate stożkowe o zębach łukowych,
 • koła reduktorów planetarnych,
 • koła pierścieniowe reduktorów planetarnych,
 • przewody rurowe,
 • wały główne silnika.

Aktualny asortyment produkowanych wyrobów zawiera ponad 2000 pozycji i jest ciągle poszerzany. Powyższe części charakteryzują się najwyższymi wymogami technicznymi i jakościowymi, a ich produkcja wymaga najwyższej klasy parku maszynowego, nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz wyjątkowych umiejętności Pracowników.

Dla zabezpieczenia potrzeb produkcji, Pratt & Whitney Kalisz posiada własną Narzędziownię, co pozwala na konstruowanie, wykonywanie i regenerowanie specjalistycznego oprzyrządowania. Spółka PWK jest światowym liderem i centrum doskonałości w produkcji kół zębatych i aparatów kierujących dla przemysłu lotniczego.

Ekologia

W swojej polityce Spółka Pratt & Whitney Kalisz określa również zadania z zakresu ochrony środowiska. Prowadzimy selektywną gospodarkę odpadami produkcyjnymi, dążąc do stosowania jak najmniej szkodliwych procesów i materiałów.
Wprowadzenie alternatywnych środków do produkcji doprowadziło do trzykrotnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ropopochodnych odprowadzanych do atmosfery. Aktualne analizy ścieków nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.
Cele Spółki to dalsza redukcja odpadów i emisji substancji nieobojętnych dla środowiska. Nie bez znaczenia jest także plan redukcji zużycia wody oraz energii.

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu Kalisza. Zarząd Spółki przekazał dotację na zakup aparatury specjalistycznej dla Oddziału Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu. Od kilu lat Spółka wspiera finansowo prace renowacyjne zamku i muzeum w Gołuchowie.

Osiągnięcia

Celem nadrzędnym Pratt & Whitney Kalisz jest, aby najwyższej jakości produkty Spółki były osiągalne za pierwszym razem oraz aby w pełni zaspokajały potrzeby Klienta.

Powyższy cel Spółka realizuje poprzez System Jakości zgodny ze standardami normy ISO 9002, który umożliwia wykrywanie oraz zapobieganie potencjalnych niezgodności na każdym stanowisku pracy, tam gdzie powstaje jakość produktu.
Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości realizowany jest program Osiągnięcia Najwyższej Konkurencyjności (ACE) mający na celu zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonaleniu jakości wytwarzanych części oraz poprawę funkcjonowania Spółki na każdym szczeblu organizacyjnym. Ważnym elementem programu są cykliczne szkolenia wszystkich pracowników.

Spółka uzyskała w grudniu 1999 roku certyfikat Systemu Jakości z normą ISO 9002, przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W obszarze jakości PWK posiada certyfikaty ISO 9001:2000, AS 9000, jak również Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy według norm ISO 14001 i PN-N – 18001.

Na podst. www.pwk.com.pl