"Margański & Mysłowski ZAKŁADY LOTNICZE"
Dziś chcemy przedstawić pierwsze po drugiej wojnie światowej przedsiębiorstwo prywatne w Polsce prowadzące działalność w branży lotniczej. Nazwisko, ktore się z nim wiąże, to Edward Margański, znany wszystkim polski awiator, którego myśl być może zrewolucjonizuje latanie...? Głównym zadaniem Firmy jest wdrożenie do produkcji seryjnej samolotu EM-11"Orka", oraz dalszy rozwój nowatorskich technologii zastosowania kompozytów w budownictwie.

Historia Firmy "Margański & Mysłowski ZAKŁADY LOTNICZE" sięga 1986 roku, w którym Edward Margański tworzy "Zakład Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego". Początkowo firma zajmowała się przeglądami i naprawami szybowców drewnianych. Później rozszerzono działalność o przeglądy i naprawy motoszybowców oraz szybowców kompozytowych. W przypadku tych ostatnich, firma zdobyła doświadczenia w dokonywaniu bardzo skomplikowanych napraw powypadkowych. Łącznie przeprowadzono z powodzeniem ponad 200 napraw tego typu. Interesującą sferą działalności firmy była współpraca z Muzeum Lotnictwa w Krakowie, w zakresie rekonstrukcji czterech "old-timerów".

Naprawy i remonty były wprowadzeniem w zasadniczą działalność, pozwalającym na stworzenie bazy dla własnych oryginalnych przedsięwzięć w zakresie projektowania i budowy statków powietrznych. W roku 1990 w ciągu 7 miesięcy ukończono projekt nowoczesnego szybowca akrobacyjnego "SWIFT" , i dokonano oblotu prototypu. Docelowy model był gotów do użycia w zawodach - po 26 miesiącach, wyprodukowano następne 3 egzemplarze serii informacyjnej i uzyskano Świadectwo Typu .

Sukcesy tego modelu pozwoliły na pozyskanie następnego zamówienia na projekt akrobacyjnego szybowca dwumiejscowego, ukończony z następującymi wynikami: - w ciągu 8 miesięcy powstał pierwszy w świecie dwumiejscowy szybowiec akrobacyjny MDM-1 "Fox". Po przeprowadzonych próbach Jerzy Makula zdobył tytuł mistrzowski na V Mistrzostwach Świata w Akrobacji Szybowcowej.
SWIFT i FOX (wyprodukowane w ilości po ok. 35 sztuk każdy) zyskały rolę monotypu na każdych poważnych zawodach w akrobacji szybowcowej.

Struktura podstawowych elementów MDM-1 FOX pozwoliła na szybki postęp projektu nowego typu motoszybowca przy obniżonych kosztach ze względu na wiele zespołów wspólnych z FOX'em. Motoszybowiec "Małgosia" został zaprojektowany i zbudowany przez zakład Margańskiego. Po próbach, których zakres niewiele odbiegał od zakresu niezbędnego do uzyskania certyfikatu wg JAR 22 motoszybowiec został zarejestrowany w kategorii "Experimental" i wylatał do końca 1999 ponad 100 godzin w lotach dyspozycyjnych i promocyjnych.

Firma na początku XXI wieku skierowała swe zainteresowanie w kierunku samolotów ultralekkich. Nawiązano w tej dziedzinie współpracę z francuską firmą Aviasud. W ramach tej współpracy wyprodukowano w kooperacji z innymi firmami z Bielska 5 egz. ultralekkich samolotów "Albatros". Kłopoty ze zbytem i likwidacja firmy "Aviasud" spowodowała, że produkcję przerwano.
W 1999 roku opierając się na dotychczasowym doświadczeniu oraz zrealizowanych wcześniej pracach wstępnych rozpoczęto prace nad prototypem odrzutowego samolotu szkolno-treningowego - Iskra II z silnikiem o ciągu 1300-1500 kG. Następnie samolot z nową nazwą "Bielik " został oblatany w 2003 roku.
W 2001 roku rozpoczęto prace nad nową konstrukcja lotniczą: dyspozycyjnym samolotem EM-11 "Orka", którego oblot nastąpił w 2003 roku.

Firma zajmuje sie także inną działalnością. We współpracy z ROTHENSEER ROTORBLATTFERTIGUNG GmbH firma wykonuje elementy nośne do struktury łopat elektrowni wiatrowych. Firma współpracuje także z prywatnym przedsiębiorcą przy budowie prototypu jachtu morskiego. W 2003 roku zespół konstruktorów skupionych wokół inż. Edwarda Margańskiego opracował także nowatorski system kładek dla pieszych i podjazdów dla niepełnosprawnych wykonanych w technologii GFRP (glass fabric reinforced plastics) - tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym (GFK).

Od początku projektu "Bielik" datuje się współpraca z Panem Włodzimierzem Mysłowskim i jego firmą "Marbet". Wyrazem coraz większego pogłębiania się tej współpracy staje się przekształcenie firmy w spółkę komandytową "E.MARGAŃSKI i Wspólnicy", które dokonało się w 2001 roku. W 2005 r firma zmienia status prawny na spółkę imienną "MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI" Sp. z o.o. z większościowym udziałem firmy "Marbet".

Głównym zadaniem Firmy jest wdrożenie do produkcji seryjnej samolotu EM-11"Orka", oraz dalszy rozwój nowatorskich technologii zastosowania kompozytów w budownictwie.

Osiągnięcia
Przełomowym okazał się rok 1990. To właśnie wtedy szwajcarsko-polska spółka "Swift" złożyła zamówienie na zaprojektowanie, zbudowanie i przygotowanie do najbliższych Szybowcowych Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej szybowca zawodniczego nowej generacji. Przygoda z szybowcami akrobacyjnymi była kontynuowana przez 10 następnych lat, w których powstał pierwszy i jedyny w świecie dwumiejscowy szybowiec akrobacyjny "Fox".

25 kwietnia 2001 oblatano jednomiejscowa wersje Foxa "Solo - Fox". Przeróbce poddany został egzemplarz własności Jerzego Makuli, na którym ten znakomity pilot odnosił światowe sukcesy. Konstruktorem prowadzącym prace modyfikacyjne Foxa był absolwent Politechniki Rzeszowskiej, mgr inż. Grzegorz Sadłek. Pierwsza prezentacja szybowca miała miejsce na Mistrzostwach Świata w Venlo, w Holandii,gdzie Jerzy Makula zdobył Mistrzostwo Świata latając na Foxie.
Zaraz po mistrzostwach miały miejsce loty promocyjne, które dały możliwość zapoznania się z szybowcem czołówce pilotów akrobacyjnych. Podobne akcje promocyjne miały miejsce w Niemczech i Austrii w październiku 1993. Przez następne lata FOX osiągnął wiele znaczących sukcesów na międzynarodowych imprezach sportowych jak: I miejsce na Mistrzostwach Europy we Włoszech- 1994, II miejsce na Mistrzostwach Świata we Francji - 1995, II miejsce na Mistrzostwach Europy na Węgrzech - 1996, I miejsce Mistrzostwa Europy w Polsce - 1998, I miejsce Mistrzostwa Świata w Austrii - 1999, II miejsce na Mistrzostwach Europy we Francji - 2000.

FOX wraz ze swoim poprzednikiem SWIFTEM stanowią monotyp na wszystkich poważnych zawodach w akrobacji szybowcowej rangi Mistrzostw Świata czy Europy (ponad 90% pilotów biorących udział w tego typu imprezach lata na szybowcach wyprodukowanych przez zakład Margańskiego). Obydwa typy szybowców zostały wyprodukowane w ponad 80 egzemplarzach.

Projekt "Bielik"
W 1997 roku opracowano nową koncepcję szkolenia i treningu pilotów wojskowych opartą o samolot-latający symulator. W przeciągu 4 lat opracowano, zbudowano i oblatano prototyp samolotu wysokomanewrowego, który może być platformą do zabudowy systemów elektronicznych w pełni symulujących użycie systemów obserwacji (radar), celowania i użycia uzbrojenia. Opracowanie kilka lat później zupełnie analogicznego systemu opartego szybowiec samolot "Javelin" przez konsorcjum amerykańsko-izraelskie wskazuje na sensowność takiej koncepcji samolot rokuje nadzieje na kontynuacje prac nad polskim "latającym symulatorem".


EM 11C"Orka"


Najważniejszym obecnie zadaniem firmy jest wdrożenie do produkcji dwusilnikowego (silniki tłokowe) samolotu dyspozycyjnego. Prototyp demonstracyjny dla sprawdzenia koncepcji oraz zbadania własności aerodynamicznych został oblatany w sierpniu 2003 roku. Na świecie, w tej kategorii samolotów, produkowany jest tylko jeden typ samolotu, w dużych jak na ten segment rynku ilościach (ok. 17 szt. / miesiąc - firmy Diamond)
Samolot EM-11C Orka otrzymał dwie nagrody: Wzór Roku 2006 - nagrodę specjalną ministra gospodarki dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę oraz Dobry Wzór 2006 - za szczególne walory wzornicze - w kategorii Sfera Pracy.

W czasie II Międzynarodowej Wystawy Lotniczej AIR FAIR 2008 w Bydgoszczy zakład zdobył statuetkę Air Fair za najbardziej innowacyjną konstrukcję w kategorii konstrukcji samolotów cywilnych.

Oprac. na podstawie www.marganski.com.pl