goodrich 416x416

Spółka Goodrich Krosno jest częścią globalnego koncernu Goodrich Corporation dostawcy systemów i usług dla przemysłu lotniczego i obronnego. Goodrich Krosno jest producentem i wykonawcą podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych (m.in. dla takich firm, jak Boeing, Gulfsteam, Bombardier, Lockheed Martin, Airbus). Firma posiada wymagane w branży certyfikaty, tj. ISO, AS 9000:100, a także certyfikacje NADCAP dla procesów specjalnych. Każdego roku Goodrich Krosno wdraża nowe projekty oraz technologie pozwalające na zapewnienie najwyższej jakości wyrobów. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i bardzo wysoką oceną poziomu innowacji procesowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacji projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CBNNC.