Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros" sp. z o.o. w Krośnie

Do dnia dzisiejszego Zakłady dokonały napraw ponad 1700 szybowców i 500 samolotów, wyprodukowały ponad 450 samolotów ULM. Przeprowadzają także rekonstrukcję sprzętu lotniczego. Są spadkobiercą bogatych tradycji i doświadczeń w zakresie produkcji sprzętu lotniczego i technicznej obsługi statków powietrznych. Początek działalności Zakładów datowany jest od 1956 r.,tj. od chwili powołania przez władze ówczesnego Aeroklubu Polskiego (APRL w Warszawie) Okręgowych Warsztatów Lotniczych w Krośnie z myślą o zabezpieczeniu potrzeb Stowarzyszenia w zakresie remontów i obsługi sprzętu lotniczego i pomocniczego;

Przeniesienie działalności zakładu do odbudowanych po zniszczeniach wojennych obiektów byłej wojskowej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, które miało miejsce na początku lat 60-tych, połączone było ze zmianą nazwy na Lotnicze Zakłady Naprawcze APRL w Krośnie. Następnie w roku 1981 w struktury zakładu włączono Wytwórnię Prefabrykatów Modelarskich zmieniając jednoczesnie nazwę zakładu na Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze APRL w Krośnie.
Z chwilą rozpoczęcia współpracy z niemiecką firmą tj. od roku 1989 zakład podjął produkcję samolotów ultralekkich typu FK. Od 1992 r., po reorganizacji zakład przyjął nazwę; Centralnej Szkoły Lotniczo-Technicznej Aeroklubu Polskiego w Krośnie poszerzając jednocześnie dotychczasową działalność o szkolenie lotniczego personelu technicznego w powołanym Ośrodku Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej.

Od roku 2005 w struktury CSL-T AP w Krośnie włączono Składnicę Techniczną Aeroklubu Polskiego, z dotychczasowym zakresem działalności, jako jednostki zaopatrzenia materiałowo-technicznego. W roku 2006 wprowadzono realizacje programu samolotu własnej konstrukcji jednocześnie rozpoczynając starania o uzyskanie świadectw kwalifikacji dla wyrobu i certyfikatu dla zakładu w zakresie projektowania, produkcji i obsługi samolotów ultralekkich;

Od 1 grudnia 2007 r. kontynuatorem działalności są Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros" sp. z o.o. w Krośnie.