Przemysł lotniczy w Polsce - obecnie
 

Polska może się pochwalić 100-letnią historią lotnictwa i ponad 80-letnią tradycją przemysłu lotniczego. Silne środowiska naukowe, akademickie i inżynierskie odegrały kluczową rolę w rozwoju tego sektora. Po okresie transformacji rozwój sektora był możliwy dzięki rozszerzeniu międzynarodowej współpracy i bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Obecnie polski przemysł lotniczy ma bogatą ofertę eksportową zaawansowanych produktów lotniczych. Niemal w każdym samolocie pasażerskim na świecie jest przynajmniej jedna część, która została wyprodukowana w naszym kraju.
W Polsce działa ponad 120 firm prowadzących działalność w sektorze lotniczym i około-lotniczym z roczną sprzedażą na poziomie 800 mln EUR, zatrudniających łącznie ponad 23 tys. pracowników.
W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) i firmy z udziałem kapitału zagranicznego oraz nieliczne już przedsiębiorstwa z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Około 80% zakładów zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części naszego kraju w jednym z trzech istniejących klastrów.

Działające zakłady specjalizują się w produkcji samolotów (rolnicze, szkoleniowe, treningowe, dyspozycyjne), helikopterów, szybowców oraz podzespołów (aluminium, kompozyty, GRFP) i akcesoriów. Większość produkcji lotniczej znajduje swych odbiorców za granicą w takich krajach jak: USA, Wenezuela, Indonezja, Włochy, Grecja, Kanada, Hiszpania, Niemcy, Korea Płd., Wietnam.

Potencjał wytwórczy przedsiębiorstw tkwi przede wszystkim w oferowanej jakości wyrobów (znajomości obróbki materiałów, odlewnictwa, mechaniki i elektroniki) i konkurencyjnych kosztach pracy. Istniejąca w Polsce sieć firm produkcyjnych i usługowych wspieranych przez centra B+R to potencjał do kooperacji i zlecania zamówień na części zamienne i wyroby gotowe dla sektora lotniczego.

Dzięki wysokim nakładom firm na badania i rozwój, współpracę z ośrodkami badawczymi, udział w międzynarodowych projektach, potencjał ludzki oraz rozwijające się klastery, sektor lotniczy należy do najbardziej innowacyjnych w gospodarce Polski.

Najlepszym potwierdzeniem wysokiego poziomu zaawansowania procesów stosowanych w polskim sektorze lotniczym jest udział firm Avio Polska i GE EDC Poland w pracach nad innowacyjnym silnikiem lotniczym GEnx, który  będzie montowany w najnowszych samolotach Boeing B747-8 oraz 787 Dreamliner: (Avio Polska – projektant i wyłączny producent łopatki turbinowej GEnx2 do silnika; GE EDC Poland –  prace inżynieryjne przy tworzeniu silnika).

Udział polskich firm w podobnych projektach powinien wzrosnąć dzięki dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które w latach 2013-17 zainwestuje 75 mln EUR w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu lotniczego.

Rozwój sektora lotniczego nie byłby możliwy bez wykwalifikowanych pracowników - co roku polskie uczelnie techniczne opuszcza ponad 11 tys. inżynierów (650 absolwentów na kierunkach lotniczych). Wysoko rozwinięty system szkolnictwa uniwersyteckiego, a także zawodowego oraz bogate tradycje to czynniki wpływające na jakość kadr sektora lotniczego. Ponadto, dzięki inicjatywom takim jak AREOnet (www.areonet.pl), doprowadzono do zacieśnienia współpracy pomiędzy przemysłem, samorządami oraz władzami szkół i uczelni w celu jeszcze lepszego przygotowywania kadr min. poprzez opracowanie programu szkoleń oraz dopasowanie profilu szkół do potrzeb rynku pracy.


Wybrane firmy branży lotniczej i około-lotniczej z kapitałem zagranicznym

 

Nazwa Firmy

Miejscowość

Zatrudnienie

WSK Rzeszów / P&W

Rzeszów

4000

WSK „PZL –Świdnik” / Augusta Westland

Świdnik

2900

Pratt & Whitney Kalisz

Kalisz

1400

PZL Mielec / Sikorsky

Mielec

2100

GE EDC Poland (B+R)

Warszawa(Warsaw)

1000

Thoni Alutec

Stalowa Wola

1200

Airbus Military
EADS PZL Warszawa Okęcie

Warszawa(Warsaw)

533

PZL Wrocław / HS

Wrocław

500

Avio Polska

Bielsko-Biała

400

UTC Areospace Systems
Goodrich Krosno

Krosno

400

Hispano Suiza

Sędziszów Małopolski

400

MTU Aero Engines Polska

Rzeszów

270

Hamilton Sundstrand Poland

Rzeszów

250

Gardner Poland

Tczew

100

aviation companies in poland
Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Opisy:
 
 
aviation clusters in poland
 
Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 

Mocne strony polskiego przemysłu lotniczego:

 • długoletnia tradycja,
 • wysoka jakość oferowanych wyrobów,
 • konkurencyjne koszty produkcji i pracy,
 • wykwalifikowana kadra pracownicza
 • stale rozwijająca się działalność B+R, edukacyjna i szkoleniowa,
 • rozwinięta sieć poddostawców,
 • trzy klastery lotnicze,
 • gęsta sieć lotnisk międzynarodowych i krajowych,

Szanse jakie stoją przed rodzimym sektorem lotniczym to:

 • wzrost produkcji w sektorze lotniczym spowodowany dobrą koniunkturą,
 • rosnąca współpraca małych firm z dużymi,
 • dalszy rozwój łańcucha dostaw w Polsce przez firmy zagraniczne,
 • rozwijanie działalności B+R,
 • inwestycje w centra serwisowo-inżynieryjne,
 • rozwój silników lotniczych,
 • budowa nowych śmigłowców i lekkich samolotów w tym bezzałogowych.

Dostępne formy pomocy publicznej

Sektor lotniczy w Polsce został uznany przez rząd za priorytetowy, dlatego też firmy rozważające inwestycje mogą skorzystać z licznych form wsparcia:

Zachęty inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych:

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse

Grant rządowy:

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości:

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zwolnienie_z_podatku_od_nieruchomosci

Przydatne linki

www.dolinalotnicza.pl - Dolina Lotnicza
www.aerosilesia.eu – Śląski Klaster Lotniczy
www.wkl.org.pl - Wielkopolski Klaster Lotniczy
www.ilot.edu.pl - Instytut Lotnictwa
www.itwl.pl - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
www.areonet.pl - Centrum Zaawansowanych Technologii Areonet - Dolina Lotnicza 
www.scntpl.pl - Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego
www.parklotniczy.pl - Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji
www.aeropolis.com.pl - AEROPLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny 
www.cbk.waw.pl – Centrum Badań Kosmicznych PAN
www.ulc.gov.pl - Urząd Lotnictwa Cywilnego
www.porty-lotnicze.com.pl - Porty Lotnicze
www.kpk.gov.pl - Krajowy Punkt Kontaktowy
www.ncbir.pl - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju