Od początku lotów silnikowych latanie stało się także wyzwaniem sportowym. Nie chodzi tu jednak o ładowność czy ilość pasażerów na pokładzie, nie o to również, by bić rekordy obciążenia czy rozmiarów, lecz wręcz przeciwnie - najważniejsza jest mobilność, lekkość (nawet ultralekkość) i - jeśli można tak to ująć - finezja. Nieodzowną częścią sportu jest trening - a latania trzeba się najpierw nauczyć, dotyczy to w takim samym stopniu lotnictwa ogólnego (ang. general aviation), jak i lotnictwa komunikacyjnego czy też wojskowego. Często granice odnoszące się do terminu "samoloty szkolne" są płynne i przyszli piloci samolotów wojskowych i komunikacyjnych odbywają swe pierwsze loty na tych samym maszyny, co osoby latające hobbistycznie.

 

 

Znaki lotnicze państwPaństwo
Czechosłowacja
Dania
Roundel of the German Air Force border.svg Niemcy / III Rzesza
Rosja (ZSRR)
Szwajcaria
USA
wb Wielka Brytania
Włochy