Samoloty polskie
Polskie samoloty pasażerskie Pasażerskie Polskie samoloty rozpoznawcze Rozpoznawcze
Polskie samoloty myśliwskie Myśliwskie Polskie samoloty szturmowe Szturmowe
Polskie samoloty bombowe Bombowe

Szkolne

Polskie samoloty transportowe Transportowe

SportowePozostałe polskie samoloty

Inne

 

Historia początków produkcji samolotów w Polsce sięga czasów odzyskania niepodległości. II Rzeczpospolita była wtedy jednak jeszcze zbyt słaba, by rozpocząć na pełną skalę produkcję samolotów. Wynikało to z faktu, iż na naszych ziemiach rozwój przemysłu hamowali zaborcy. Brakowało również środków finansowych.

Pierwszym polskim samolotem był wyprodukowany przez "Centralne Warsztaty Lotnicze" CWL 18.01 "Orzeł Biały" (CWL powołano do życia w grudniu 1918 roku). Niestety, podczas pokazu 23 sierpnia 1919 roku, na którym obecny był m.in. Marszałek Józef Piłsudski, płatowiec ten uległ katastrofie.
Dla ciekawostki dodać można, że w tym czasie na polskim rynku istniała także lubelska prywatna wytwórnia "Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz".
W latach 1923 - 1931 ogromny wpływ na rozwój przemysłu lotniczego miała wielkopolska redakcja "Polskiej floty napowietrznej". To właśnie z jej inicjatywy utworzono Związek Lotników Polskich, który oprócz sympatyków zrzeszał także kadrę oficerską z 3 Pułku Lotniczego. W sierpniu 1923 zaowocowało to powstaniem Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów "Samolot" S.A.. W tych latach powstała Podlaska Wytwórnia Samolotów w Białej Podlaskiej, której założycielem był dr Stanisław Rosenwerth.
Sięgano także po kapitał zagraniczny. W 1921 r. utworzono Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze oraz Polskie Zakłady Skody w 1926 roku po tym, jak współpraca z tymi pierwszymi zakończyła się fiaskiem (z powodu matactw finansowych zarządu zakładu - przypis red.).
Po złych doświadczeniach z wytwórniami prywatnymi Centralne Zakłady Lotnicze przekształcono w skomercjalizowane przedsiębiorstwo "Polskie Zakłady Lotnicze".
W początkowej fazie efekty uzyskane przez zakład były bardzo skromne. Powodem było skromne wyposażenie techniczne wytwórni. Lata 1936-1939 to okres rozbudowy polskich zakładów. Powstają wtedy m.in. "Państwowe Zakłady Lotnicze" na Warszawskim Okęciu, modernizowana jest "Podlaska Wytwórnia Samolotów".
Po upadłej firmie "Plage i Laśkiewicz", powstaje też nowe przedsiębiorstwo "Lubelska Wytwórnia Samolotów". Budowane są także zakłady filialne PZL w Mielcu i w Rzeszowie. Po wybuchu wojny zakłady w Mielcu i Rzeszowie wykorzystane zostały przez niemiecki przemysł lotniczy, a dokładnie przez "Ernst Heinkle Flugzeugwerk".
Historia polskich samolotów wiąże się także z historią przedsiębiorstw polskich, powstających głównie po II wojnie światowej. Opis poszczególnych znajdziecie Państwo poniżej tekstu...

Przemysł lotniczy w Polsce od swych początków, czyli przed II wojną światową, rozwijał się bardzo dobrze. Nasze samoloty mogły konkurować z zagranicznymi. We wrześniu 1939 rokuliczba polskich maszyn wojskowych wynosiła 745 sztuk w tym myśliwskich PZL P11 i P7 - 277 sztuk, liniowych P23 i P43 Karaś - 203 sztuki, najnowocześniejszych PZL P37 Łoś - 66 sztuk oraz obserwacyjnych R-XIII i RWD 14 Czapla - 199 sztuk. Łoś był wówczas równorzędnym typem samolotu dla maszyn przeciwnika, ale nie można zapominać, że w chwili wybuchu wojny przechodziło próby i badania w locie kilka prototypów nowoczesnych samolotów, m.in.: PZL P50 Jastrząb - myśliwiec konstrukcji metalowej; PZL P46 Sum - samolotrozpoznawczy i lekki bombowy o konstrukcji metalowej oraz LWS-3 Mewa - samolot obserwacyjny konstrukcji drewnianej, którego produkcję rozpoczętow pierwszych dniach września 1939 roku i parę sztuk zdążyło jeszcze trafić do służby.

W wyniku popełnionych przez Sztab Generalny WP błędów w planowaniu zakupów i w modernizacji sprzętu, we wrześniu 1939 roku zabrakło nowoczesnych maszyn myśliwskich - bowiem eksportowany P24 był szybszy i w ogóle lepszy niż P7, czy P11. Dokonane w sierpniu tegoż roku zakupy sprzętu brytyjskiegoi francuskiego nie zmieniły fatalnej sytuacji naszego lotnictwa, ponieważ ani jeden egzemplarz nie dotarł we wrześniu do Polski.

Po wojnie pierwsze polskie samoloty zostały zbudowane już w 1951 roku. Przemysł polski potrafił wówczas wyprodukować ponad 50 samolotów miesięcznie. To liczba, rzeczywiście imponująca. Jest jednak oczywiste, że rozwój przemysłu lotniczego możliwy jest tylko wtedy, gdy zamówienia wojskowe są odpowiednio duże.

Redakcja