Aeroklub - organizacja skupiająca osoby uprawiające sporty, a także rekreacja w różnych dziedzinach lotnictwa. Pozwala ona prowadzić swoim członkom działalność lotniczą w zakresie m.in: modelarstwa, sportu samolotowego, szybownictwa, baloniarstwa, akrobacji lotniczej, spadochroniarstwa, paralotniarstwa.
Wiele ośrodków oferuje również szkolenia dla pilotów, zaopatrzenie pilotażowe, czy też organizuje różnego typu zawody, pokazy lotnicze. Mimo, że kojarzy się on głównie z lataniem hobbystycznym, to wielu pilotów dużych samolotów zaczyna właśnie w takich aeroklubach.

Ośrodki tego typu powstają zazwyczaj przy mniejszych lotniskach podmiejskich lub obszarach wiejskich, z dala od miejskiego ruch ulicznego. Członkowie klubowi zazwyczaj opłacają comiesięczne składki, które pozwalają pokryć koszty działalności (hangary, samoloty, itp.). Organizacje te utrzymują się głównie z opłat za szkolenia, organizowanie imprez, przelotów i wiele innych.
Pierwsze starania w założeniu klubu zrzeszającego lotników poczyniono w 1911 r. w zaborze Rosyjskim przez Konstantego i Sławomira Lubomirskich.
W lutym 1920 r. zrzeszenie weszło w skład FIA (Międzynarodowa Federacja Lotnicza). Natomiast w czerwcu 1920 r. powstał Warszawski Aeroklub Polski. Oba wyżej wymienione aerokluby 18 stycznia 1921 roku połączyły się w jedną ogólnopolską organizacje ARP (Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej). Przed 1939 r. założono wiele stowarzyszeń tj. Liga Lotnicza i Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Nawiązano liczne kontakty z zagranicznymi zrzeszeniami. Polscy piloci odnosili też wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Największymi sukcesami było zajęcie dwukrotnie pierwszego miejsca przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (Challenge International de Tourisme) i zwycięstwo w zawodach organizowanych w dniach 28 sierpnia - 19 września 1934 w Warszawie przez Jerzego Bajana i Gustawa Pokrzywkę.
Od 1950 r. ARP przekształcono na Aeroklub PRL i tak istniało ono aż do roku 1990. W 1990 r. na XIV Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Aeroklubów Regionalnych Aeroklubu PRL postanowiono zmienić nazwę na Aeroklub Polski, która nawiązuje tym samym do historycznego pierwszego polskiego Aeroklubu powstałego w Poznaniu.
Obecnie w naszym kraju znajdują się 64 regionalne Aerokluby wchodzących w skład Aeroklubu Polskiego.