Antoni Tomiczek urodził się na Górnym Śląsku 13 listopada 1915 r.  Od 1923 do 1930 r. uczył się w szkole powszechnej  Od 27 sierpnia 1930 r. do 17 września 1933 r. był uczniem Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich.

Po jej ukończeniu otrzymał przydział do pułku piechoty. W kwietniu 1936 r. zdradził piechotę dla lotnictwa. Jego podanie zostało zaopiniowane pozytywnie. W  połowie lipca 1936 r. rozpoczął  kurs szybowcowy  Ukończył go we wrześniu. Został przydzielony do 2. Pułku Lotniczego. Lotnicy stacjonowali w Krakowie. Służył w Eskadrze Treningowej. Zimą 1936 - 1937 przeszedł szkolenie na mechanika lotniczego. W czerwcu 1937 r. rozpoczął  kurs pilotażu myśliwskiego w Grudziądzu w murach Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu. Po przeszkoleniu znalazł się 122 Eskadrze Myśliwskiej 2. Pułku. Brał udział w zajmowaniu przez Wojsko Polskie Zaolzia. Przeszedł  kurs instruktorów pilotażu w Warszawie i  Radomiu (praktyka). Po jego zakończeniu 7 marca 1939 r. został przeniesiony do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich ( Krosno ). Tu zastał Antoniego wybuch wojny.1 września 1939 r. po bombardowaniu lotniska przez Luftwaffe otrzymał rozkaz poprowadzenia klucza samolotów do Dęblina. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odleciał na polowe lotnisko. 17 września 1939 r. otrzymał rozkaz przelotu w okolice Brzeżan. Tu dowiedział się że polskie samoloty odleciały do Rumunii. Postanowił polecieć ich śladem. Na skutek niedomagań silnika przymusowo lądował w okolicy Tarnopola. Po przywróceniu sprawności  silnikowi wystartował do dalszego lotu. Silnik zwyciężył Antoniego. Zmusił do kolejnego lądowania. 18 września 1939 r. dowiedział się że Rosjanie przekroczyli granicę z Polską. Trzeci raz ruszył na start. Niestety, silnik pokazał swoje humory. Antek posadził samolot na polu. 20 września 1939 r. trafił do niewoli Armii Czerwonej. Z grupą jeńców został skierowany do przymusowych robót. Tak  pracował  do wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej w czerwcu 1941 r. Pod koniec miesiąca został ewakuowany na wschód. Pociąg jechał do stacji Starobielsk. Po podpisaniu paktu Sikorski – Majski ( Polacy zwalniani z niewoli radzieckiej mogli ochotniczo zgłaszać się do Armii Polskiej w ZSRR ) Antek został wcielony do jej szeregów. Otrzymał przydział do plutonu lotniczego. Ten był formowany przy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje. Razem z  plutonem wyjechał do Kazachstanu. Tu znalazł się w Kołtubace, W Kotłubance tworzono Zgrupowanie Lotnictwa i Marynarki. Pod koniec października znalazł się w grupie udającej się do Wielkiej Brytanii, Na skutek niesprzyjających w tym momencie warunków atmosferycznych w tym miejscu została zmieniona trasa wiodąca na Wyspę Ostatniej Nadziei. Ostatecznie pożegnał „gościnny” Kraj Rad 24 stycznia 1942 r. Na Wyspie znalazł się 1 lutego 1942 r.,

Początkowo trafił do bazy RAF Kirkham a następnie do Bazy Sił Powietrznych w Blackpool. Od 21 lutego 1942 r. rozpoczął kurs teoretyczny w ośrodku wyszkolenia personelu latającego w Hucknall. Zdobywał wiedzę.  Był także kursantem polskiej szkoły pilotażu początkowego w Hucknall. Po jej ukończeniu został przydzielony do polskiej szkoły pilotażu podstawowego. W przedwojennej Polsce chciał być myśliwcem teraz  zgłosił się do szkolenia na bombowcach. Po ukończeniu szkoły w ramach praktyki został skierowany do szkoły strzelców pokładowych na Wyspie Man. 20 listopada 1943 r. został przeniesiony do szkoły obserwatorów w Jurby na tej wyspie. 19 maja 1944 r. znalazł się w jednostce zaawansowanego szkolenia obserwatorów w Dumfries. Przebywając we wspomnianych placówkach latał jako pilot uczniów. Siedział za sterami samolotów na pokładzie których byli kursanci. 12 kwietnia 1944 r. został przeniesiony do jednostki wyszkolenia bojowego w Finningley  Po skompletowaniu i zgraniu całej załogi został wysłany do Włoch. Miał być tym który wzmacniał personel 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych. 1586 stacjonowała na lotnisku Casale koło Brindisi. Nad powstańczą stolicę Polski poleciał pierwszy raz nocą z 22 na 23 sierpnia 1944 r. Latał nad Polskę jeszcze cztery razy. Ostatni raz do Ojczyzny odbył  nocą z 28 na 29 grudnia 1944 r. Latał także pomocą dla Włochów, Jugosłowian, Czechosłowaków i Greków. Ostatni. lot odbył 25 lutego 1945 r. Po wojnie powstały z 1586 Eskadry „301 Dywizjon Ziemi Pomorskiej - Obrońców Warszawy” został przerzucony do Anglii. Razem z nim na lotnisku w Blackbushe znalazł się Antoni. Służbę w polskim lotnictwie zakończył 20 listopada 1946 r. Nie zdecydował się na emigrację. Wrócił do Polski w maju 1947 r. Wrócił na Górny Śląsk. Pracował poza lotnictwem do przejścia na emeryturę w maju 1979 r.,  Do końca życia mieszkał w Pstrążnej. W tej samej w której przyszedł na świat. Był pilotem sportowym w aeroklubie. Należał do Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej i do Klubu Seniorów Lotnictwa. Zmarł 19 listopada 2013 r. Pochowany został w Pstrążnej.

Konrad RYDOŁOWSKI